Kontakty

Potrebujete výsledok, odbornú konzultáciu alebo radu? Neviete ako správne použiť odberový materiál? Kontaktujte nás.

Na oficiálnu korešpodenciu či v prípade iných otázok súvisiacich s našou činnosťou použite, prosíme, nižšie uvedené kontakty.

Call centrum

Všetky ďalšie informácie môžete získať na našej špeciálnej zákazníckej linke.

Sídlo spoločnosti

Unilabs Slovensko, s. r. o.
Záborského 2 
036 01 Martin  
Slovenská republika

IČO: 31647758
DIČ:2020577603
IČ DPH: SK2020577603

Riaditeľstvo

Digital park II
Einsteinova 23, blok C
851 01 Bratislava

info.sk@unilabs.com
tel.: 0850 150 000 (po-pia: 7.30 – 16.30)

Administratíva

Záborského 2    
036 01 Martin 

tel: 0850 150 000

Adresa na fakturáciu

Unilabs Slovensko, s. r. o. ​
Záborského 2   
036 01 Martin 
Slovenská republika
fakturacia@unilabs.com

IČO: 31647758 
DIČ: 2020577603 
IČ DPH: SK2020577603

Bankové spojenie:
UniCredit Bank
č. účtu: 6602253029/1111
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0225 3029
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63112/L