actuality image
12. Marec 2015

Zmena vyšetrovania celkových protilátok proti Candida albicans

Z dôvodu skvalitnenia diagnostických služieb dochádza v reťazci Alpha medical k zmene vyšetrovania parametra „celkové protilátky proti Candida albicans“ na jednotlivé triedy protilátok Candida albicans IgM, IgA, IgG s platnosťou od 16. 3…

Čítaj ďalej
actuality image
20. Marec 2015

Presun vyšetrení molekulárnej biológie a genetiky

Od 11. 3. 2015 sme pristúpili k interným organizačným zmenám procesov v spoločnosti Alpha medical, s. r. o., a v jej dcérskych spoločnostiach Histopatologia, a. s., a na pracoviskách spoločnosti Gendiagnostica. V súvislosti s tým si vás dovoľujeme…

Čítaj ďalej
actuality image
23. Marec 2015

Zmeny v laboratóriách Alpha medical

Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1. 4. 2015 pristupujeme v laboratóriách Alpha medical k nasledujúcim zmenám:úprava referenčných intervalov pre vyšetrenie elektroforézy sérových bielkovín,zmena výpočtu a úprava referenčných…

Čítaj ďalej
actuality image
26. Marec 2015

Rozšírenie indikačných a frekvenčných obmedzení

Ako sme vás už informovali v priebehu februára 2015, vzhľadom na platné indikačné a frekvenčné opatrenia na laboratórne vyšetrenia uplatňované zo strany zdravotných poisťovní a výrazné sprísnenie ich dodržiavania v praxi, pristupujeme – od 30.…

Čítaj ďalej
actuality image
04. Máj 2015

Doplnenie a úprava indikačných a frekvenčných opatrení

S platnosťou od 11. 5. 2015 dopĺňame, respektíve upravujeme náš zoznam vybraných vyšetrení, ktorých požadovanie z vašej strany podlieha indikačným a frekvenčným opatreniam zo strany zdravotných poisťovní.V prípade, že v zozname vyšetrení nájdete…

Čítaj ďalej
actuality image
06. Máj 2015

Zmeny vyšetrení v oblasti lekárskej genetiky

V rámci zvyšovania efektívnosti a zároveň s cieľom zvýšiť kvalitu diagnostiky sme sa rozhodli realizovať niekoľko dôležitých organizačných zmien týkajúcich sa vyšetrení v oblasti lekárskej genetiky.Proces zmien sme naštartovali ukončením realizácie…

Čítaj ďalej
27. Máj 2015

Nové žiadanky o genetické vyšetrenia

Vyšetrenia, ktoré ste predtým našli na žiadanke Alpha medical GENETIKA a na žiadankách Gendiagnosticy, boli spojené a rozdelené na štyri samostatné žiadanky:GENETIKA – RUTINNÁ DIAGNOSTIKA,CYTOGENETIKA,GENETIKA – DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV…

Čítaj ďalej
30. Jún 2015

Zlúčenie spoločností Gendiagnostica

Dňa 30. 6. 2015 došlo k zrušeniu obchodných spoločností Gendiagnostica, s. r. o., a Gendiagnostica Bratislava, s. r. o., a bude realizovaný ich výmaz z Obchodného registra Slovenskej republiky. Od 1. 7. 2015 sú už tieto spoločnosti zlúčené do Alpha…

Čítaj ďalej