Aktuálny rozsah preventívnych prehliadok platný od 1. 4. 2013 - Všeobecné lekárstvo a pediatria nad 18 rokov

6. Máj 2013

Aktuálny rozsah preventívnych prehliadok platný od 1. 4. 2013 - Všeobecné lekárstvo a pediatria nad 18 rokov

Informačný list