actuality image

DOPLNENIE A ÚPRAVA INDIKAČNÝCH A FREKVENČNÝCH OPATRENÍ

S platnosťou od 11. 5. 2015 dopĺňame, respektíve upravujeme náš zoznam vybraných vyšetrení, ktorých požadovanie z vašej strany podlieha indikačným a frekvenčným opatreniam zo strany zdravotných poisťovní.

V prípade, že v zozname vyšetrení nájdete taký parameter, ktorý sme vám posielali už v minulosti, s uvedenou platnosťou pre neho platia tieto nové obmedzenia.

Celý informačný list so zoznamom vyšetrení nájdete v prílohe. 

Informačný list