actuality image

DOVOLENKY V AMBULANCIÁCH POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 2023

Vážení pacienti, dovoľujeme si vás informovať o čerpaní dovoleniek v našich odborných ambulanciách počas letných prázdnin.* 

JÚL 2023

Meno lekára Prevádzka Neambulujeme
MUDr. Viera Kováčová Ambulancia lekárskej genetiky v Bratislave 21.7.; 25.7. - 28.7.2023
MUDr. Marta Kvasnicová, CSc. Ambulancia lekárskej genetiky v Banskej Bystrici 25.7. - 28.7.2023
MUDr. Zuzana Mažeriková Ambulancia lekárskej genetiky v Humennom 6.7. - 7.7.; 17.7 - 21.7.; 24.7. - 28.7.2023
MUDr. Mária Giertlová Ambulancia lekárskej genetiky v Košiciach 10.7. - 14.7.; 17.7. - 30.7.2023
MUDr. Martin MistríkAmbulancia lekárskej genetiky v Spišskej Novej Vsi24.7. - 28.7.; 31.7.2023
MUDr. Zdena Ondrejkovičová Centrum hemostázy a trombózy v Bratislave 14.7.; 17.7. - 21.7; 24.7. - 28.7.2023
MUDr. Adriana Kazimírová Centrum hemostázy a trombózy v Prešove 13.7 - 14.7.2023; 17.7.2023
Doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc. Centrum hemostázy a trombózy v Košiciach 3.7. - 4.7.; 6.7.2023
MUDr. Janka Hulíková Centrum hemostázy a trombózy v Košiciach 3.7. - 4.7.2023
MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.Centrum hemostázy a trombózy v Martine10.7. - 12.7.; 17.7 - 19.7.2023
MUDr. Viera Ksiažeková Ambulancia hematológie a transfúziológie v Kežmarku 10.7. - 14.7.; 17.7. - 21.7.2023


AUGUST 2023

Meno lekára Prevádzka Neambulujeme
MUDr. Viera KováčováAmbulancia lekárskej genetiky v Bratislave30.8. - 31.8.2023
MUDr. Marta Kvasnicová, CSc. Ambulancia lekárskej genetiky v Banskej Bystrici 14.8. - 17.8.; 21.8. - 25.8.; 28.8; 30.8.2023
MUDr. Zuzana Mažeriková Ambulancia lekárskej genetiky v Humennom 30.8. - 31.8.2023
MUDr. Mária Giertlová Ambulancia lekárskej genetiky v Košiciach

1.8.;14.8-25.8;28.8.2023

MUDr. Martin MistríkAmbulancia lekárskej genetiky v Spišskej Novej Vsi

1.8.- 4.8.2023

MUDr. Zdena Ondrejkovičová Centrum hemostázy a trombózy v Bratislave 21.8 - 25.8.2023
MUDr. Adriana Kazimírová Centrum hemostázy a trombózy v Prešove 28.8.; 31.8.2023
MUDr. Janka Hulíková Centrum hemostázy a trombózy v Košiciach 21.8. - 25.8.; 28.8.; 30.8. - 31.8.2023
Doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc. Centrum hemostázy a trombózy v Košiciach 21.8. - 24.8.; 28.8.; 30.8. - 31.8. 2023
MUDr. Zuzana Jedináková, PhD. Centrum hemostázy a trombózy v Martine 28.8.2023


*Dňa 5.7.2023 a 29.8.2023 sú štátne sviatky - neambulujeme. Ďakujeme za pochopenie