IT GALA 2022: POZNÁME SLOVENSKÝCH TECHNOLOGICKÝCH „OSKAROV“ 2022

Už po dvadsiaty raz sa na spoločenskom podujatí IT GALA odovzdávali prestížne ocenenia – technologické „Oscary“. 20. októbra 2022 v Edison Parku v Bratislave nominovaní kandidáti súperili o ocenenia v štyroch kategóriách. 
Naša spoločnosť si prevzala cenu za digitalizáciu diagnostických služieb prostredníctvom portálu lab.online počas padnémie Covid-19 na Slovensku.


Zdroj: https://www.nextech.sk/a/IT-GALA-2022--Pozname-slovenskych-technologickych--E2-80-9EOskarov-E2-80-9C-2022