NOVINKA v rámci PCR testov

30. December 2020

Naša spoločnosť Alpha medical ako prvá začala sledovať okrem samotnej pozitivity pri PCR testovaní metódou RT-PCR aj ďalšiu veľmi podstatnú a presnú hodnotu – parameter CT.

Výhodou spoľahlivej metódy RT-PCR je, že vieme kvantifikovať množstvo vírusovej nálože, na základe čoho môžeme odhadovať potenciálnu infekčnosť pacienta. Tento údaj sa už dostal aj na výsledkové listiny. Pre vašich pacientov to znamená výsledok s vyššou výpovednou hodnotou. 

Pri vyhodnocovaní výsledkov RT-PCR sa zaznamenáva aj počet cyklov, ktoré sa opakujú. Cyklus, resp. bod, v ktorom termálny cyklér zaznamená tvorbu PCR produktu v reakcii, sa označuje CT (treshold cycle) alebo CP (crossing point). Z hľadiska pozitivity ide o rovnocenné označenie, ktoré napovedá, aké množstvo vírusu sa v odobratej vzorke nachádza.. Čím je hodnota CT (resp. CP) nižšia, tým sa vo vzorke nachádza väčšie množstvo vírusu.

Klasifikácia vírusovej nálože vzhľadom na hodnoty CT:

  • Ct vyššie ako 35 znamenajú nízku vírusovú nálož,
  • Ct od 25 do 35 značia strednú vírusovú nálož a 
  • Ct pod 25 znamenajú vysokú vírusovú nálož.

Týmto spôsobom sa dajú identifikovať potenciálne infekčnejšie osoby. Možno tiež skonštatovať, že príchod ďalšej vlny nákazy naznačuje to, keď začnú prevládať pacienti s vysokou vírusovou náložou nad tými s nízkou.