Oznam o zmenách v žiadankách Gynekologická cytológia

23. Marec 2021

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. s účinnosťou od 1. marca 2021 vykonala zmeny v žiadanke o vyšetrenie - Patologická anatómia využívaných pri indikovaní gynekologickej cytológie. K týmto zmenám sme pristúpili z dôvodu často sa opakujúcich chýb pri indikácii týchto vyšetrení spojených s následným neuznaním vyšetrení zdravotnými poisťovňami.

Zmeny vykonané v žiadanke - rozdelenie žiadaniek gynekologická cytológia na 2 typy:

a/ Gynekologická cytológia - preventívna prehliadka s predtlačenou diagnózou Z01.4 a Z12.4, z ktorých si indikujúci lekár vyberá vhodnú diagnózu zaškrtnutím príslušného políčka,

b/ Gynekologická cytológia - použitie pre iné zápalové ochorenia a chorobné procesy mimo preventívnych prehliadok, kde indikujúci lekár dopĺňa vhodnú diagnózu vpísaním jej kódu do príslušného políčka.

Prosíme Vás, aby ste začali požívať nové žiadanky (najmä týkajúce sa preventívnych prehliadok) pre objednávanie vyšetrení ihneď, aby nedochádzalo ku komplikáciám.

Všetky žiadanky v aktuálnom formáte môžete nájsť na našej stránke: https://www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva alebo si ich môžete objednať štandardným spôsobom cez objednávkový formulár.

Viac informácii nájdete v priloženom infoliste.

Informačný list

Informačný list- rozdelenie žiadaniek gynekologická cytológia