Oznam pre klientov o zmenách v žiadankách

9. September 2020

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť Alpha medical, s. r. o. s účinnosťou od 7. septembra 2020 vykonala zmeny v žiadankách z dôvodu príprav katalógu vyšetrení eHealth

(elektronické zdravotníctvo), ktorý pripravuje NCZI v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a Ministerstvom zdravotníctva SR. Tieto zmeny sa týkajú žiadaniek v papierovej forme ako aj elektronických žiadaniek.

Všetky zmeny sú zahrnuté v priloženom informačnom liste. Venujte prosím zvýšenú pozornosť zmenám, ktoré sa dotknú najmä potreby vykonania samostatného odberu pre požadované vyšetrenie (test na alkohol, multidrogový test, HLA B27). 

Prosíme Vás, aby ste začali požívať nové žiadanky pre objednávanie vyšetrení ihneď, aby nedochádzalo ku komplikáciám.

Všetky žiadanky v aktuálnom formáte môžete nájsť na našej stránke: https://www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva alebo si ich môžete objednať štandardným spôsobom cez objednávkový formulár.

 

 

Informačný list

Zmeny v žiadankách