Oznam pre pacientov Ambulancie lekárskej genetiky v Banskej Bystrici

10. November 2020

Vážení pacienti, dovoľujeme si vás infomovať, že dňa 16. 11. 2020 nebude MUDr. Marta Kvasnicová, CSc. z Ambulancie lekárskej genetiky v Banskej Bystrici ordinovať.

Ďakujeme za pochopenie.