actuality image

OZNAM PRE PACIENTOV - SMS NOTIFIKÁCIE OD 01.03.2023

Vážení pacienti!

s účinnosťou od 1. marca 2023 vám zasielame SMS notifikáciu (pripomenutie) termínu - dátum a hodiny vstupného a event. kontrolného vyšetrenia na ambulancii 48 hodín vopred.

V prípade, že sa na termín vyšetrenia nemôžete dostaviť, bezodkladne to oznámte sestre na telefónne číslo ambulancie uverejnené na webovej stránke: www.unilabs.sk a dohodnite si prosím náhradný termín. Uvoľnený termín vieme tak ponúknuť inému pacientovi, ktorý vyšetrenie potrebuje.

POZOR! Termín odberu krvi dohodnutý so sestrou je platný, avšak nebude pripomenutý SMS-kou.

Pevne veríme, že SMS notifikácie budú pre vás, ale aj ambulanciu prínosom a zefektívnia jej chod a dostupnosť poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Ďakujeme za pochopenie.