actuality image

OZNÁMENIE O UKONČENÍ VYŠETROVANIA VARIANTU 46C>T (RS1801020) V GÉNE F12, KTORÝ KÓDUJE KOAGULAČNÝ FAKTOR XII

V mene spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o. si Vás dovoľujeme informovať, že na základe odborných štúdií, podľa ktorých defekt faktoru XII sa nepovažuje za rizikový faktor venóznej trombózy, veľmi nízkej prevalenciii homozygotnej formy variantu 46C>T v géne F12 v populácii, ktorej nositelia tiež nie sú ohrození závažnými klinickými prejavmi, sa nepreukázala opodstatnenosť rutinného genetického vyšetrenia tohto variantu. Preto s platnosťou od 1. 7. 2024 vyšetrovanie tohto parametra ukončujeme.

Viac informácií v priloženom informačnom liste.

Infolist-zrusenie-FA-XII-rutinna-genetika