actuality image

PRESUN VYŠETRENÍ MOLEKULÁRNEJ BIOLÓGIE A GENETIKY

Od 11. 3. 2015 sme pristúpili k interným organizačným zmenám procesov v spoločnosti Alpha medical, s. r. o., a v jej dcérskych spoločnostiach Histopatologia, a. s., a na pracoviskách spoločnosti Gendiagnostica. V súvislosti s tým si vás dovoľujeme informovať, že vyšetrenia molekulárnej biológie a genetiky, EGFR, BRAF, NRAS, KRAS, ktoré doposiaľ realizovalo pracovisko Histopatologia, sú postupne presúvané na pracovisko Gendiagnostica Košice a od 1. apríla budú v plnom rozsahu realizované už iba na tomto pracovisku.

V prípade akýchkoľvek odborných otázok kontaktujte, prosíme, vedúceho pracoviska lekárskej genetiky RNDr. Petra Vasovčáka, PhD., a to buď telefonicky +421 911 490 450, +421 55 729 22 05, alebo e-mailom peter.vasovcak@unilabs.sk.

Informačný list k tejto zmene nájdete v prílohe. 

Informačný list