actuality image

ROZŠÍRENIE INDIKAČNÝCH A FREKVENČNÝCH OBMEDZENÍ

Ako sme vás už informovali v priebehu februára 2015, vzhľadom na platné indikačné a frekvenčné opatrenia na laboratórne vyšetrenia uplatňované zo strany zdravotných poisťovní a výrazné sprísnenie ich dodržiavania v praxi, pristupujeme – od 30. 3. 2015 – k nasledujúcemu rozširovaniu ich platnosti, ako aj zoznamu:

  • rozšírenie platnosti aj pre nemocničný sektor (v prvej etape boli obmedzenia uplatňované len pre ambulantný sektor),
  • okrem dôsledného uplatňovania indikačných obmedzení pre laboratórne vyšetrenia na „špecializáciu lekára“ je potrebné dodržiavať aj správnu „diagnózu“ u tých vyšetrení, u ktorých je to v tabuľke uvedené (pozri Prílohu).

V praxi to znamená, že pokiaľ z pozície svojej odbornosti nemôžete niektoré laboratórne vyšetrenie indikovať, alebo neuvediete správnu diagnózu, toto vyšetrenie nebude v laboratóriu realizované a na výsledkovom liste sa stretnete s komentárom „nevyšetrené pre nepovolenú špecializáciu lekára/pre nevhodnú diagnózu“.

Celý informačný list, ako aj zoznam laboratórnych vyšetrení s obmedzením na „špecializáciu lekára“ a súčasne na „diagnózu“ pre jednotlivé zdravotné poisťovne nájdete v prílohe. 

Informačný list