TLAČOVÁ SPRÁVA: TESTY, KTORÉ ZACHRÁNIA DEŤOM ZDRAVIE A ŽIVOTY SÚ UŽ AJ NA SLOVENSKU

Súčasťou novej produktovej línie testov pre novorodencov BabyLab je Test spinálnej svalovej atrofie (SMA) a Test bezpečnosti očkovania (TREC | KREC). Práve dôležitosť Testu spinálnej svalovej atrofie (SMA) rezonovala na tlačovej konferencii v Monsters Cafe and Bar 5. mája 2022 za prítomnosti nášho generálneho riaditeľa Petra Lednického a MUDr. Martina Mistríka, vedúceho prevádzky lekárskej genetiky Unilabs Slovensko a zároveň hlavného odborníka MZ SR pre lekársku genetiku. Pani Monika Brdárska, matka malého Alexka bojujúceho s chorobou SMA, ktorá takisto prijala pozvanie, sa podelila o svoj osobný príbeh so zúčastnenými novinármi.

Tlačová správa

Testy, ktoré zachránia deťom zdravie a životy sú už aj na Slovensku