XXXI. Izakovičov memoriál

7. Október 2021

Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky, tentokrát v spolupráci s Unilabs Slovensko, usporadúvala po ročnej prestávke opäť prestížny genetický kongres určený pre osobnosti z lekárskej genetiky – Izakovičov memoriál. Jeho XXXI. ročník sa tento rok uskutočnil 29. 9. - 1. 10. v Grand hoteli Bellevue v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Exkluzívnym partnerom tohto ročníka bola spoločnosť GeneTiCA a premium partnerom bola spoločnosť ROCHE. Podujatie sa uskutočnilo v režime „kompletne zaočkovaní“. 

Hlavnou témou XXXI. ročníka Izakovičovho memoriálu bola Lekárska genetika a genetická diagnostika. Účastníci si vymieňali zaujímavé poznatky na prednáškach venujúcim sa klinickej genetike, prenatálnej diagnostike, digitálnej genomike, NGS a molekulárnej diagnostike, ale aj onkogenetike a genetickej diagnostike etnicky špecifických ochorení. Unilabs Slovensko sa na kongrese reprezentoval okrem aktívnej účasti na prednáškach aj promostánkom. 

Bolo nám veľkou cťou spoluorganizovať tento ročník najprestížnejšieho odborného kongresu pre genetikov. Vyslali sme tým jasný signál, že nestrácame zo zreteľa dôležitosť výskumu geneticky podmienených ochorení a následnej osobnej výmeny poznatkov z neho, bez čoho sa tento náročný odbor nerozvíja tak, ako by mal.