actuality image

ZMENY VYŠETRENÍ V OBLASTI LEKÁRSKEJ GENETIKY

V rámci zvyšovania efektívnosti a zároveň s cieľom zvýšiť kvalitu diagnostiky sme sa rozhodli realizovať niekoľko dôležitých organizačných zmien týkajúcich sa vyšetrení v oblasti lekárskej genetiky.

Proces zmien sme naštartovali ukončením realizácie vyšetrení z oblasti molekulárnej biológie a genetiky (EGFR, BRAF, NRAS, KRAS) na pracovisku Histopatologie a ich presunutím na pracovisko spoločnosti Gendiagnostica v Košiciach. Druhým krokom je ukončenie prevádzky laboratória lekárskej genetiky v Humennom k 1. máju a presun vyšetrení na ostatné pracoviská.

Najdôležitejšou zmenou je postupný prechod všetkých pracovísk pod značkou Gendiagnostica do spoločnosti Alpha medical. K 30. aprílu došlo k integrácii pracoviska Gendiagnostica v Košiciach do spoločnosti Alpha medical, s. r. o., a spoločnosť Gendiagnostica Košice, s. r. o., k 1. máju 2015 zaniká. K obdobnému kroku – t. j. k integrácii pracovísk Gendiagnostica v Banskej Bystrici a v Bratislave – dôjde v najbližšom období.

Ďalšie detaily nájdete v informačnom liste v prílohe. 

Informačný list