Ambulancie lekárskej genetiky

Sieť ambulancií lekárskej genetiky spoločnosti Unilabs Slovensko (Bratislava, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves, Prešov, Humenné, Košice) poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom zo všetkých oblastí lekárskej genetiky - deťom aj dospelým.

Najčastejšie dôvody odoslania pacienta do ambulancie lekárskej genetiky:

 • dieťa s vrodenou vývojovou chybou,
 • dieťa s podozrením na genetické ochorenie,
 • opakovaný výskyt rovnakého ochorenia v rodine,
 • prenatálna diagnostika – zvýšené riziko ochorenia plodu na základe výsledkov skríningu, USG alebo výskytu v rodine,
 • zhodnotenie teratogénneho rizika v gravidite – užívanie liekov, RTG vyšetrenia v gravidite,
 • poruchy menštruácie,
 • manželský pár s diagnózou sterilita, vyšetrenie pred IVF,
 • manželský pár s opakovanými potratmi,
 • častý výskyt onkologických ochorení v rodine,
 • onkologická diagnóza v mladom veku,
 • neurogenetické ochorenia – svalové dystrofie, neuropatie,
 • srdcovo-cievne ochorenia, endokrinopathie
 • dedičné metabolické ochorenia a mnoho iných indikácií.

Priebeh vyšetrenia

Pacient je na vyšetrenie lekárskym genetikom odoslaný ošetrujúcim lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo špecialistom. Na vyšetrenie je potrebné si priniesť Výmenný lístok odo odosielajúceho lekára s popisom požiadavky, podozrenia , otázkou, ktorá má byť vyšetrením zodpovedaná.

Je vhodné na vyšetrenie si priniesť výpis/opis zo zdravotnej dokumentácie od narodenia a vedieť zodpovedať aj otázky na ochorenia vyskytujúce sa v rodine u najbližších príbuzných (aspoň prvostupňových).

Zaujímajú nás ich zdravotné ťažkosti a diagnózy, úmrtia, opakované potraty a iné závažné informácie. Lekársky genetik preštuduje dostupnú zdravotnú dokumentáciu, podľa potreby realizujeme klinické vyšetrenie – výška, váha, tvar hlavy, očí, ušníc, nosa a iné odchýlky od normálu. Podľa zistených informácií navrhne pacientovi konkrétne genetické laboratórne vyšetrenie. Pacient je tým informovaný a vyzvaný podpísať Informovaný súhlas s odporúčanými vyšetreniami a postupmi.  Lekár alebo sestra podľa veku odoberie vzorku krvi. O priebehu vyšetrenia lekár vystaví Lekársku správu.

Po ukončení genetických laboratórnych vyšetrení (podľa typu vyšetrenia od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov) je pacient pozvaný do ambulanci na ich vyhodnotenie. Výsledky sú s pacientom podrobne prekonzultované a po dohovore je navrhnutý ďalší postup (iné vyšetrenie, možnosti liečby, sledovanie u špecialistov, ďalší príbuzní v riziku, možnosti prenatálnej diagnostiky...).

Genetické laboratórne vyšetrenia

Naša spoločnosť realizuje aj genetické laboratórne vyšetrenia, ktoré sú delené podľa požiadavky na:

 • cytogenetické vyšetrenia, ktoré sú realizované na našich pracoviskách podľa slovenských a medzinárodných štandardov; vyšetrujú sa vzorky periférnej krvi a plodovej vody v Bratislave a v Spišskej Novej Vsi.

  Odber plodovej vody realizuje Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) v odbore gynekológia a pôrodníctvo v Bratislave, ul. Šancová 110.
  Ostatné ambulancie lekárskej genetiky siete Unilabs Slovensko odosielajú pacientky na odber plodovej vody na spádové gynekologické pracoviská v rámci JZS alebo v nemocniciach.

 • molekulárno-genetické vyšetrenia sa realizujú v laboratóriách Unilabs Slovensko Bratislava, Banská Bystrica a Košice.

Informácie pre pacientov:

 • okrem výnimočných situácií pacientov objednávame, tehotné pacientky vieme objednať prednostne,
 • vyšetrenie je hradené zdravotnou poisťovňou, ak má pacient výmenný lístok od lekára, v opačnom prípade ide o vyšetrenie na priamu platbu podľa cenníka Unilabs Slovensko,
 • na vyšetrenie netreba prísť nalačno,
 • je vhodné si dopredu zabezpečiť informácie o ochoreniach a závažných zdravotných ťažkostiach u príbuzných, vítané sú kópie lekárskych nálezov – šetrí to čas a urýchľuje indikáciu vyšetrení,
 • je vhodné priniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu,
 • všetky Ambulancie lekárskej genetiky sú zmluvnými partnermi zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera, Union,
 • Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti je zmluvným partnerom len ZP UNION,
 •  V rámci prenatálnej komplexnej diagnostiky ponúkame na priamu platbu ultrazvukové prenatálne 3D/4D vyšetrenie plodu v 20.-24. týždni tehotenstva, vyšetrenie nie je hradené žiadnou zdravotnou poisťovňou, je realizované na pracovisku každú stredu v popoludňajších hodinách a to len v Bratislava, ul. Šancova 110. Viac informácii získate na našej webovej stránke, kde nájdete i Cenník JZS.

Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte nás priamo v ambulanciách.