Osvedčenia o akreditácii


Úsek operácii
Operations department
Laboratória patológie a genetiky
Pathology and genetics laboratories