Osvedčenia o akreditácii


Úsek operácii
Operations department
Laboratória lekárskej genetiky a patológie