Liquid based cytológia (LBC)

Prečo sa vyšetrenie realizuje? Prečo je dôležité? Ako často sa odporúča? 

Liquid based cytology („cytológia na tekutej báze“) je technológia spracovania biologického materiálu odobraného sterom z krčka maternice a za účelom preventívneho cytologického vyšetrenia. Cieľom vyšetrenia je zachytenie predrakovinových stavov krčka maternice, ktoré sa v prípade, že pacientka nepríde na preventívne cytologické vyšetrenie, nezachytí včas a pacientke hrozí riziko vzniku nádorového ochorenia. Vyšetrenie sa vykonáva v rámci preventívnej cytologickej prehliadky raz ročne a podstúpiť by ho mala každá žena, ktorá mala a má pohlavný styk.

Ako sa výkon realizuje? (priebeh, odoberanie materiálu, vyšetrenie materiálu, výsledky, ich vyhodnotenie a manažment pacientky)

Vykonáva sa štandardným spôsobom – sterom špeciálnou odberovou špachtľou z povrchu krčka maternice. Špachtľa sa transportuje na vyšetrenie v špeciálnom uzavretom zariadení, v ktorom sa nachádza tekutina. Materiál sa potom spracováva v zariadení, ktorého výsledným produktom je dokonalý cytologický preparát – podložné mikroskopické sklíčko, na ktorom sú separované bunky z krčka maternice. Takýto preparát vyšetruje patológ vo svetelnom mikroskope a stanoví diagnózu. Výsledok so záverom cytologického vyšetrenia je transportovaný späť ku gynekológovi. Gynekológ oboznámi pacientku s nálezom. V prípade pozitívneho nálezu (dysplázie) odošle obvodný gynekológ pacientku do nemocničného zdravotníckeho zariadenia na menší chirurgický zákrok – konizáciu, ktorým sa odstráni postihnuté ložisko z krčka maternice.

Výhodou LBC metódy je čistejší cytologický preparát vhodný aj na ďalšie špeciálne vyšetrenia, pomocou ktorých sa stanovuje napríklad prítomnosť HPV, respektíve proliferačná (teda rastová) aktivita. Táto metodika je vhodná práve na tieto nadstavbové vyšetrenia, ktoré sa pri bežnom spracovaní realizujú ťažšie, respektíve s výraznejším falošne negatívnym výsledkom.

Prečo je tento spôsob vyšetrenia vhodnejší v porovnaní so štandardným postupom?

Štandardným postupom je priamy náter odobraného materiálu na sklíčko, čo znamená, že na sklíčko sa natrie aj hlien, respektíve iné povrchové epitélie a bunky, ktoré sťažujú hodnotenie preparátu. A ako sme uviedli vyššie, ťažšie sa realizujú aj nadstavbové vyšetrenia. Nevýhodou vyšetrenia technikou LBC je finančná náročnosť a časové spracovanie vzorky (za hodinu sa spracuje maximálne 48 vzoriek). Relatívnou výhodou aj nevýhodou tohto vyšetrenia je, že zatiaľ čo pri štandardnom spôsobe sa natrie všetok materiál na sklíčko naraz a bezo zvyšku, pri metóde LBC je potrebné zhotoviť až štyri preparáty, aby sa spracoval všetok odobratý materiál, čím sa predlžuje doba spracovania a vyšetrenie sa zároveň predražuje. Ak by sa teda z odobraného materiálu vyrobil len jeden preparát, mohlo by sa stať, že by bol výsledok falošne negatívny, pretože by sa nevyšetrili všetky bunky.

Je pre realizáciu vyšetrenia potrebné, aby bola pacientka v dobrom zdravotnom stave? Nie je vyšetrenie kontraindikované s inými ochoreniami alebo užívaním liekov?

V zásade sa vyšetrenie môže realizovať v každom veku. Nie sú známe kontraindikácie tohto vyšetrenia s inými ochoreniami, liekmi alebo stavmi (s výnimkou gravidity) a v zásade sa môže indikovať v ktoromkoľvek veku.

Aká je bolestivosť zákroku? Prípadne s akým diskomfortom musí pacientka rátať?

Ide o neinvazívne vyšetrenie s minimálnou mierou bolestivosti. Robí sa pri bežnej gynekologickej prehliadke. Po odbere môže nastať slabé krvácanie, ktoré je spôsobené mechanickým podráždením sliznice. Krvácanie je však celkom mierne a krátkodobé. U niektorých starších pacientok alebo u pacientok s deformovaným krčkom maternice môže byť odber materiálu sťažený.

Toto vyšetrenie je inovatívne a jeho uplatnenie je predovšetkým v tom, že umožňuje kvalitnejšie nadstavbové špeciálne vyšetrenia, imunocytochemické a genetické, ktoré ľahšie odhalia prítomnosť papilloma vírusu. V prípade patologického nálezu na krčku maternice (miernej dysplázie) navyše umožňuje stanoviť proliferačnú aktivitu dysplastických buniek, a teda predpovedať ich rastovú aktivitu. Treba však otvorene povedať, že všetky uvedené výhody je možné realizovať aj štandardným spôsobom, avšak na každé vyšetrenie je potrebný samostatný odber materiálu. 

Cytologické vyšetrenie krčka maternice je hradené zdravotnou poisťovňou, avšak cena ktorú hradí zdravotná poisťovňa zďaleka nepokrýva náklady na vyšetrenie touto technológiou!

Hodnotenie článku