Odborná verejnosť

MUDr. Zuzana Mažeriková

Geneticky podmienené onkologické ochorenia

25.4.2024

Nádorové ochorenia sú genetickým ochorením. Sú spôsobené zmenami v génoch, ktoré zabezpečujú kontrolu bunkových funkcií, ako sú rast, delenie, reparačné a metabolické funkcie. Ak tieto zmeny vznikli…

RNDr. Jana Verebová, PhD.

Nové možnosti diagnostiky nádorových ochorení a ich využitie v onkológii

23.4.2024

Výskum na úrovni molekulovej patogenézy nádorov prináša stále nové poznatky o špecifických génoch, epigenetických a molekulových faktoroch a pomáha pochopiť procesy nádorovej patogenézy, čo…

MUDr. Jozef Bodnár

Nové možnosti diagnostiky nádorových ochorení z pohľadu patológa

16.4.2024

Patológia je veda – náuka o chorobe. Tvorí akýsi pomyslený most medzi vedou a medicínou. Podporuje každý aspekt starostlivosti o pacienta, od stanovenia diagnózy ochorenia, kritérií liečebného…

prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Najčastejšie solídne nádory raného detstva (neuroblastóm, nefroblastóm, hepatoblastóm, retinoblastóm)

9.4.2024

Liečba detských onkologických ochorení dosiahla v posledných desaťročiach významný pokrok. Spektrum nádorových ochorení u detí sa líši od toho u dospelých. Medzi nádormi v detskom veku majú…

doc. MUDr. Igor Andrašina, Csc. | MUDr. Lea Balážová

Nádory hrubého čreva

2.4.2024

Kolorektálny karcinóm (KRK) predstavuje tretie najčastejšie onkologické ochorenie na svete s vysokou incidenciou v priemyselne rozvinutých krajinách a druhú najčastejšiu príčinu úmrtia na…

MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.

Nádory hlavy a krku

26.3.2024

Nádory hlavy a krku predstavujú závažný zdravotný problém. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom v rámci Európy. Fajčenie tabaku, bezdymový tabak a nadmerná konzumácia alkoholu patria…

MUDr. Mária Rečková, PhD.

Stav onkológie na Slovensku z pohľadu Národného onkologického inštitútu

19.3.2024

Počet onkologických ochorení má vo svete rastúci trend. Význam pochopenia a riešenia problematiky onkológie tak nadobúda význam v rámci zdravotnej politiky jednotlivých krajín, ale tiež v…

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH | MUDr. Miriam Hančinová

Diagnostika a liečba karcinómu prsníka

13.3.2024

V diagnostike a liečbe karcinómu prsníka sledujeme posledné desaťročia významný posun. Vzhľadom na vysokú incidenciu a prevalenciu je táto diagnóza dlhodobo prioritou tak vedeckej snahy a výskumu,…

MUDr. Ema Korytiaková

Paliatívna liečba a starostlivosť v neonatológii

2.1.2024

Paliatívna liečba má v neonatológii nezastupiteľnú úlohu. Neonatológia patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce odbory medicíny, vďaka čomu prežíva čoraz viac detí narodených na hranici viability,…

MUDr. Zuzana Mažeriková

Dedičné a vrodené ochorenia. Je vrodená porucha dedičné ochorenie?

28.12.2023

Časť novorodencov sa rodí s vrodenými (vývinovými) chybami. Sú to defekty rôznych orgánov, ku ktorým došlo v prenatálnom období a ktoré sú prítomné už pri narodení – či už boli diagnostikované, alebo…

MUDr. Martin Mistrík

Prehľad najčastejších genetických porúch a vrodených anomálií u novorodencov na Slovensku

21.12.2023

Vrodené anomálie alebo vrodené vývojové chyby predstavujú odchýlky od normálneho vývinu ľudského jedinca. Tieto odchýlky prekračujú bežnú variabilitu v populácii a sú pre jedinca patologické.…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie