AJ TY SI DÔLEŽITÝ!

21. Apríl 2022
Article image

Práca každého z nás je súčasťou jedného veľkého a užitočného celku. V Unilabs Slovensko máme stovky šikovných ľudí, bez ktorých by to skrátka nefungovalo. Aj vy ste zvedaví, ako vyzerá deň bežného smrteľníka z našej firmy, ktorého možno poznáte z telefónu, cez e-maily, spoza volantu či dokonca osobne, ale nič o ňom vlastne neviete? Aké radosti a starosti majú naši kolegovia pracujúci na rôznych úsekoch spoločnosti? To sa dozviete práve v rubrike, prostredníctvom ktorej vám postupne predstavujeme bežný pracovný deň zástupcov všetkých dôležitých pozícií (napr. obchodného reprezentanta, človeka z call-centra či centrálneho príjmu, administratívnej sily na zadávanie žiadaniek, šoféra na zvozovej trase, laboranta a mnohých iných), bez ktorých by Unilabs Slovensko nebol tým, čím je.

Týmto počinom chceme zviditeľniť každú pracovnú pozíciu, každý dielik skladačky, ktorá už celé roky vytvára obraz Unilabs Slovensko. A zároveň chceme povedať, že o vás vieme, potrebujeme vás a ďakujeme vám. V ďalšej časti predstavujeme Mgr. Ivana Laža, ktorý v Unilabs Slovensko pracuje na kumulovanej pozícii správcu centrálneho archívu a vedúceho expedície prevádzky v Centrálnom laboratóriu – VÝCHOD v Stropkove.

Zodpovednosť

Ako vyzerá moja práca? Mojou hlavnou činnosťou je pripraviť a expedovať odberový materiál podľa požiadaviek našich klientov, ktorými sú ambulancie a nemocnice. Taktiež zastrešujeme materiál aj pre naše satelitné laboratóriá. Objednávky sa ku mne dostávajú jednak v papierovej forme zo zvozov, e-mailom z online objednávok cez našu webovú stránku, ale aj telefonicky. Mojou úlohou je materiál pripraviť, zabaliť do krabice, označiť podľa adresáta a odniesť na príslušné miesto podľa zvozovej trasy.

Súčasťou mojej práce je zároveň vytváranie objednávok odberového materiálu od našich dodávateľov, aby sme mali dostatočné zásoby a mali čo expedovať. Takéto objednávky kumulujeme spolu s ostatnými pracoviskami v CL – VÝCHOD. Túto agendu riešim na mesačnej báze. Objednaný tovar je k nám doručovaný podľa možností dodávateľov – buď jednorazovo, alebo priebežne počas mesiaca. A aby kolegovia – napríklad laboranti zo sérológie alebo biochémie – nemuseli odbiehať od svojich analyzátorov, ktoré sa počas svojej činnosti nedajú zastaviť, všetky tieto zásielky preberám ja a následne ich odovzdávam kolegom na jednotlivých pracoviskách. Niekedy je to 1 krabica, ale výnimkou nie je ani 100 balíkov. Som zodpovedný aj za odberový materiál pre genetiku. Patológie majú svoj vlastný odberový materiál a tým pádom aj vlastný odberový systém a expedície.

Ďalšou súčasťou mojej pracovnej náplne je preberanie takmer všetkých zásielok, balíkov a tovaru určených pre CL v Stropkove od kuriérov a prepravcov. V súčasnosti patrí k mojej neodmysliteľnej pracovnej rutine aj expedícia odberového materiálu na vyšetrovanie Covid-19 pre mobilné odberové miesta. Ak by som mal svoju prácu zhrnúť do pár slov, so značnou mierou nadsázky, použijem vetu mojej kolegyne: „pomáhať a baliť“. :)

7:00

Môj štandardný pracovný deň začína o 7.00 hod. Po príchode do práce sa ako prvým začnem venovať objednávkam odberového materiálu z predchádzajúceho dňa. Sú to buď objednávky, ktoré prišli našimi zvozmi po 15:30, alebo online objednávky. Taktiež rozdelím zásielky, ktoré prišli večer z iných laboratórií k nám. Potom postupne pribúdajú nové objednávky, telefonáty a pod.

Následne si pripravím expedíciu tak, aby som mohol čo najefektívnejšie pracovať. To znamená, že si doložím tovar, pripravím si prázdne krabice, vytlačím objednávky, nachystám materiál, ktorý je balený vo veľkých počtoch (1 000 – 2000 ks) na menšie balíčky (50 – 100 ks).

9:00

Najrušnejšia časť dňa začína u mňa od 9:00, keď začínajú prichádzať prví kuriéri s balíkmi a tovarom pre laboratórium. Do toho začnú prichádzať telefonáty a nové objednávky odberového materiálu. Najväčší nápor ale zvykne byť pár dní po začiatku nového mesiaca. Závisí to aj o ročného obdobia, respektíve od aktuálnej situácie s Covid-19. A niekedy sa kolotoč točí celý mesiac bez zastavenia.

Riešenie problémov

Ako v každej práci, aj tu sa občas vyskytne nejaký ten zádrhel či problém. Napríklad, že ku mne objednávky nedorazia. Lekár alebo sestrička ma vtedy najčastejšie kontaktuje telefonicky, že už pár dní od odoslania objednávky nedostali žiaden materiál, keďže za ideálnych podmienok ho majú už nasledujúci deň. Niekedy to spôsobí chyba online objednávacieho systému a inokedy ľudský faktor. Takéto situácie riešim okamžite. Občas sa stane, že lekár či sestrička objednajú nesprávny materiál, teda buď taký, ktorý nechceli, alebo taký, ktorý nevyužijú. Aj takéto prípady vždy riešim k spokojnosti našich klientov.

Na mnohé veci som musel prísť postupne takpovediac „za pochodu“, ale vždy som mal – a stále mám – oporu v mojich nadriadených a kolegoch.

Spolupráca

Samozrejme, spolupracujem s mnohými ľuďmi, jednak s kolegami z Unilabs Slovensko, čo sú všetky oddelenia v Stropkove, ďalej doprava, satelitné laboratóriá, naši medicínski reprezentanti, kolegyne z expedícií, ale aj ľudia z externého prostredia, dopravcovia, kuriéri a naši klienti. Sú to prevažne sestričky, ktoré vytvárajú objednávky odberového materiálu pre ich ambulancie a oddelenia. Mnohých z nich som nikdy nevidel, poznáme sa iba po hlase. :)

Mojou priamou nadriadenou je manažérka CL – VÝCHOD, Mgr. Vargová, s ktorou spolupracujem tiež a veľmi dobre. Keďže sa nachádzame v jednej budove, sme v osobnom kontakte takmer každodenne. Obraciam sa na ňu, keď riešim nejaký pracovný problém alebo ju potrebujem o niečom dôležitom informovať.

Na expedícii pracujem sám, čo je zároveň výhoda aj nevýhoda. Výhoda spočíva v tom, že hneď viem, kto čo mohol pokaziť alebo naopak zvládnuť správne. :) Nevýhodu pociťujem, keď začne pracovný nápor a prácu nemôžem rozdeliť.

15:30

Koniec pracovných povinností u mňa prichádza za normálnych okolností o 15.30 hod. Samozrejme, v mimoriadnych prípadoch aj neskôr. Ale vždy sa potom teším za rodinou. Odkedy som otcom, moje záľuby sa premenili na záľuby našej dcéry. Takže je to lego, puzzle, rozprávky, naháňačky, skrývačky a podobne. Najradšej čas trávim s rodinou – či už doma, vonku na prechádzke, na bicykli alebo v prírode.

Redakcia

inVitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2022

Detská neurológia

Rok 2022 otvárame inVitrom s témou Detská neurológia, ktorá má aj prívlastok náročná a plná výziev – hlavne v ešte stále pretrvávajúcej dobe kovidovej, keďže sa tam často hrá o čas.…

Výber článkov PDF