Čo je arytmia a čo ju môže spôsobiť?

Srdce je orgán, ktorý pumpuje krv do celého tela. Na túto činnosť potrebuje rôzne uzly, bunky a elektrické impulzy. Ak s týmto systémom niečo nie je v poriadku, srdcová frekvencia zostane veľmi rýchla, pomalá alebo nepravidelná. A práve tento stav sa nazýva arytmia, alebo porucha srdcového rytmu. Na základe rýchlosti, a pravidelnosti rytmu a miesta vzniku rozlišujeme päť druhov arytmií.

Druhy arytmií

V pokoji je srdcová frekvencia dospelého človeka 60 až 100 úderov za minútu. Ak je srdcová frekvencia nižšia, ide o bradykardiu, a ak je vyššia, ide o tachykardiu. Toto sú dve hlavné skupiny arytmií. Spoznajme ich všetky.

Srdcový rytmus človeka sa neustále mení, napr. pri námahe sa zrýchľuje alebo naopak, počas spánku sa spomaľuje. Zmeny rytmu srdca možno považovať za arytmiu len v prípade, ak by sa vyskytovali neodôvodnene a pravidelne.

Tretí typ arytmie je známy ako extrasystola - predčasný sťah srdca. Cítili ste niekedy, že váš pulz bol niekoľko sekúnd nepravidelný? Stres, kofeín, nikotín alebo iné faktory môžu niekedy vyvolať mimoriadny sťah srdca, ktorý predbehne predpokladaný úder srdca.

Ide o nebolestivú formu arytmie, pri ktorej iba cítite, akoby vám srdce „preskočilo“ alebo „vynechalo“. Nie je to vážny stav, pokiaľ mimoriadne sťahy (extrasystoly) nevznikajú vo veľmi vysokom počte. Je však dôležité si uvedomiť, čo sa deje, najmä, ak trpíte iným srdcovým ochorením.

Srdce rozdeľujeme na štyri dutiny: dve horné dutiny sa nazývajú predsiene (atriá) a dve spodné dutiny sú komory (ventrikuly). Na základe miesta, v ktorom vznikajú zmeny srdcovej frekvencie, rozlišujeme supraventrikulárne a ventrikulárne arytmie.

 • Fibrilácia predsiení FiP: je abnormálna elektrická činnosť, pri ktorej vznikajú elektrické vzruchy na viacerých miestach v horných dutinách srdca (predsiení). Rýchla a nepravidelná aktivácia sa prenáša aj do srdcových komôr. Výsledkom je, že srdce bije nepravidelne a rýchlejšie, ako je bežné. Normálny tok krvi sa mení na turbulentný, čo môže viesť k vzniku zrazenín a tým k vzniku komplikácií ako je mozgová porážka. Bežnými príznakmi sú: búšenie srdca (pocit nepravidelnej činnosti srdca, pocit zrýchľovania a spomaľovania), dýchavičnosť, nepríjemné pocity na hrudníku, slabosť, znížená fyzická výkonnosť, únava, točenie hlavy.

  Vedeli ste, že podľa Národného ústavu pre ochorenia srdca, pľúc a krvi (National Heart, Lung, and Blood Institute) môže vaše srdce pri fibrilácii predsiení udrieť viac ako 400-krát za minútu?

  Aké sú ďalšie anomálie, ktoré sa môžu odohrávať v ľudskom srdci?

  • Flutter predsiení: ide o podobnú arytmiu ako fibrilácia predsiení, rytmus sťahov srdca je síce rýchly, ale viac pravidelný.
    • Komorová tachykardia (KT): vzniká, ak elektrické impulzy, ktoré vychádzajú z konkrétneho miesta prepážky medzi komorami srdca, vyvolajú v sérii najmenej tri po sebe idúce údery srdca s frekvenciou viac ako 100-120/min. V tom čase sa komory nestihnú dostatočne naplniť krvou a ani následne vypudiť dostatok krvi do krvného obehu k cieľovým orgánom. Ak takýto stav trvá len niekoľko sekúnd, môžete ho pocítiť ako búšenie srdca alebo nevoľnosť. V prípade, že trvá dlhšie dochádza k strate vedomia a bez pomoci nastane náhla srdcová smrť. Komorová tachykardia sa môže rozvinúť aj do závažnejšej arytmie, a tou je komorová fibrilácia.
    • Komorová fibrilácia je viac chaotická, steny komôr kmitajú vysokou rýchlosťou, ale neefektívne. Ani jedna z komôr srdca nie je schopná pumpovať krv do tela. Ide o smrteľne nebezpečnú poruchu srdcového rytmu, ktorá v priebehu pár minút môže vyústiť do náhlej zástavy srdca. Ak sa bezodkladne nerieši, je to najviac život ohrozujúci druh arytmie.

    Príčiny arytmií

    Príčiny arytmií sú rôzne:

    • zmeny v anatómii srdca, napr. operácia, jazva po vyhojení infarktu srdca, či iné poškodenie tkaniva;
    • emocionálne stavy, kedy dochádza k vylučovaniu tzv. stresových hormónov, napr. adrenalínu a kortizolu;
    • lieky a ich nežiadúce účinky, užívanie drog;
    • nedostatok elektrolytov.

    Elektrolyty, napr. draslík, horčík alebo sodík, sú látky, ktoré zabezpečujú prenos elektrických impulzov celým organizmom, a ktorých nerovnováha môže viesť k vzniku arytmie. Prečo je to tak?

    Srdce sa sťahuje vďaka elektrickému impulzu, ktorý vzniká v sínusovom a atrioventrikulárnom (predsieňovo-komorovom) uzle. Všetko sa to odohráva v bunke srdcového svalu. Presun elektrolytov do vnútra a von z bunky mení napätie bunky a tým sa aktivuje elektrický impulz. Pri zmene hladín elektrolytov sa mení aj prenos signálu a to spôsobuje nepravidelnú srdcovú činnosť.

    Výskyt arytmie môžu ovplyvniť aj ďalšie rizikové faktory, ako je vek, prostredie, dedičné faktory alebo istý spôsob životného štýlu, napr. nadmerná konzumácia alkoholu.

    Ako sa diagnostikuje arytmia?

    Arytmia sa dá najjednoduchšie odhaliť na elektrokardiograme (EKG). Pri tomto vyšetrení sa elektrická činnosť srdca sníma pomocou elektród, ktoré sa upevnia na presne určené miesta na končatinách a hrudníku. Výsledkom vyšetrenia je graf so záznamom šírenia elektrického impulzu po srdci. Vyšetrenie sa vykonáva v kľude, v leže.

    Ak je to potrebné, EKG sa môže zaznamenať aj počas telesnej námahy, vtedy hovoríme o záťažovom elektrokardiograme.

    Ak sa pri jednorazovom monitorovaní nezíska dostatok informácií, môže nasledovať ďalšie vyšetrenie. EKG sa dá monitorovať aj pomocou prenosného zariadenia, nazvaného holter. Lekár pripevní niekoľko elektród na hrudník, nastaví snímač EKG a uloží ho do obalu, ktorý si pacient pripevní okolo pása. EKG sa zaznamenáva po celý čas, kým má pacient holter na sebe, zvyčajne 24 hodín, alebo aj niekoľko dní, podľa rozhodnutia lekára.

    V rámci diagnostiky je možné vykonať aj špecializované vyšetrenia, napr. ultrazvuk odborne označený ako echokardiografia (ECHO) alebo CT (počítačová tomografia), s cieľom získať podrobný obraz srdca alebo iných častí obehového systému.

    Zistiť príčinu arytmií je niekedy ťažké, preto je najlepšou voľbou spoľahnúť sa na personalizovanú diagnostiku. Čím viac informácií máte k dispozícii, tým jednoduchšie bude nájsť najvhodnejší spôsob, ako sa starať o zdravie srdca.

    Zdroje (APA)