Dlhý covid: následky covidu

Svetová zdravotnícka organizácia definuje dlhý covid ako pokračovanie alebo rozvoj nových symptómov po počiatočnej infekcii SARS-CoV-2.1

Dlhý covid sa môže prejavovať množstvom rôznych príznakov a podobne rôznorodé sú aj spôsoby liečby týchto prejavov. Naučte sa, ako rozpoznať dlhý covid a v čom spočíva jeho liečba.

Čo je dlhý covid?

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že dlhý covid postihuje približne 10 až 20 % jedincov, ktorí prekonali nákazu koronavírusom.

Prejavy ochorenia pretrvávajú aj 3 mesiace po počiatočnej infekcii, pričom symptómy trvajú najmenej 2 mesiace bez iného vysvetlenia.1

Hoci stále nie je známe, prečo sa u niektorých ľudí prejaví dlhý covid a u iných nie, zdá sa, že ochorenie sa častejšie vyskytuje u jedincov, ktorí boli v dôsledku infekcie koronavírusom hospitalizovaní.

Výskum, ktorý realizovalo Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, naznačuje, že ak sa koronavírusom nakazia očkované osoby, je u nich menšia pravdepodobnosť výskytu príznakov dlhého covidu v porovnaní s neočkovanými jedincami.

Tento zdravotný problém sa zvyčajne diagnostikuje pri výskyte príznakov zlučiteľných s dlhým covidom, ak jedinec nemá žiadne iné ochorenie, ktoré by vysvetľovalo výskyt daných príznakov.

Bez ohľadu na to, aké príznaky sa u toho-ktorého jedinca objavia, je isté, že dlhý covid negatívne ovplyvňuje kvalitu života, ako aj ich schopnosť pracovať.

Príznaky

Príznaky spôsobené dlhým covidom trvajú dlhšie ako dva mesiace a môžu postihovať viacero orgánových systémov, ako napr. srdcovo-cievne a dýchacie ústrojenstvo, nervovú sústavu a muskuloskeletálny systém.

Známky dlhého covidu môžu mať zo začiatku fyzický charakter, ale v ich dôsledku sa objavujú aj problémy v oblasti duševného zdravia, ako napr. úzkosť, depresia a stres.2

Medzi najčastejšie príznaky patrí:1, 2

  • Únava, nevoľnosť po námahe;
  • dýchavičnosť, kašeľ, bolesti na hrudníku;
  • zmeny čuchu a chuti;
  • depresia;
  • úzkosť;
  • bolesti hlavy;
  • bolesti brucha;
  • bolesť kĺbov, svalov;
  • kognitívna dysfunkcia (napríklad zmätenosť, zábudlivosť alebo nedostatok mentálneho sústredenia).

Hoci problémy prameniace z dlhého covidu sú u detí a adolescentov menej zvyčajné ako u dospelých, pretrvávajúce príznaky a dôsledky COVIDu-19 sa môžu vyskytnúť aj u nich.

Stav po COVIDe-19 môže navyše ovplyvniť schopnosť osoby vykonávať každodenné činnosti, ako je práca alebo domáce práce.

Liečba

Žiť s následkami dlhého covidu môže byť náročné najmä preto, že stále nepoznáme potrebné odpovede a riešenia tohto problému. Jedinci, ktorí bojujú s dlhým covidom, však majú k dispozícii určité možnosti. Môžu vyhľadať lekársku pomoc a lekár ich môže usmerniť, ako zvládať príznaky ochorenia a zlepšiť tak kvalitu svojho života.

Aby sa jedinec dokázal zotaviť z dlhého covidu, musí sa ochorenie včas diagnostikovať. Len vtedy je možné začať liečbu či rehabilitáciu a predísť komplikáciám, ktoré môžu narušiť jeho duševnú pohodu a život.

Liečba dlhého covidu musí spočívať v individualizovanom ozdravnom programe, ktorý zohľadňuje všetky charakteristiky a potreby daného jedinca.

V súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie je potrebné povedať, že cieľom takejto liečby je pripraviť jedincov trpiacich dlhým covicom na návrat k ich každodenným činnostiam, pričom by ich mali vykonávať tempom primeraným ich momentálnym schopnostiam. Treba pritom zohľadniť mieru energie, ktorou disponujú a vydané úsilie by nemalo viesť k zhoršeniu príznakov, ktoré pociťujú. Preto je dôležité, aby im v ich snahe pomáhal multidisciplinárny tím zložený aj z fyzioterapeutov.3

Rehabilitácia sa môže vykonávať pod vedením špecializovaného lekára prvého kontaktu, v nemocničnom zariadení, alebo možno využiť kombináciu oboch možností, prípadne využiť aj kúpeľnú starostlivosť.2

Existuje aj viacero podporných skupín a možností, ktoré vznikli s cieľom pomáhať jedincom trpiacim dlhým covidom a aj ich opatrovateľom.

Záver

Ak ste pred niekoľkými mesiacmi prekonali covid, ale stále u vás pretrvávajú príznaky a máte podozrenie, že trpíte dlhým covidom, prípadne sa vám zdá, že sa symptómy neustále vracajú, je mimoriadne dôležité, aby ste čo najskôr navštívili lekára a porozprávali sa s ním o vašich problémoch.

Zdroje

1. World Health Organization. Q&A on Post Covid-19. Available at: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/covid-19/questions/post-covid-19-q-a

2. Centers for Disease Control and Prevention. (2022). Long COVID or Post-COVID Conditions.Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html

3. British Heart Foundation. (2022). Long Covid: the symptoms and tips for recovery. Available at: https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/news/coronavirus-and-your-health/long-covid#Heading10