Elektronické služby

Spoločnosť Unilabs Slovensko poskytuje výsledky vyšetrení písomne aj elektronicky.

AlphaLAB

V prípade elektronických výsledkov vám ponúkame možnosť využívať náš špeciálny produkt AlphaLAB, vďaka ktorému získate prístup k výsledkom vyšetrení a zároveň budete môcť aj žiadanky realizovať elektronicky.                                                                                                                                                                                                                                                             

AlphaLAB je jedinečný softvér vyvinutý pre spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o., ktorý reprezentuje modernú formu komunikácie medzi lekárom a laboratóriom. Je poskytovaný bezplatne a nekladie žiadne mimoriadne nároky na technické vybavenie, pričom na jeho fungovanie treba len pripojenie na internet a prehliadač. Je možné ho využívať na akomkoľvek mobilnom zariadení a zároveň kdekoľvek, kde sa jeho užívateľ nachádza – za predpokladu zabezpečenia pripojenia na internet. AlphaLAB obsahuje dva základné moduly – Žiadanky a Výsledky. Oba tieto moduly prirodzene kopírujú logickú postupnosť krokov pri realizácii laboratórnych vyšetrení.

V prípade vášho záujmu o prístup do systému AlphaLAB, prosím, vyplňte registračný formulár alebo kontaktujte vášho medicínskeho reprezentanta. Po správnom vyplnení povinných údajov vás budeme informovať o ďalšom postupe                                                                                                                                                                                                                                               

AlphaLAB prinesie do vašej ambulancie množstvo výhod.

Pre lekára:

 • Dostupnosť výsledkov po prihlásení kdekoľvek a kedykoľvek
 • Možnosť jednoduchého prenosu výsledkov do karty pacienta
 • Skrátenie času čakania na výsledok  –  dostupnosť výsledkov ihneď po validácii v laboratóriu
 • Efektívne sledovanie vývoja hodnôt vybraných parametrov
 • On-line kontrola indikačných obmedzení
 • Zefektívnenie práce v ambulancii

Pre sestru:

 • Zníženie chybovosti
 • Pri opakovaných žiadankách pre pacienta (na základe rodného čísla) sú dáta pacienta vyplnené automaticky
 • Možnosť používania vlastných šablón laboratórnych vyšetrení
 • Príprava žiadaniek vopred bez odoslania (deň, týždeň, mesiac...)
 • Netreba vypisovať papierovú žiadanku – menej papierov v ambulancii
 • Možnosť evidencie odoslaných vzoriek a žiadaných vyšetrení

Unilabs Slovensko ako prvá laboratórna spoločnosť na Slovensku poskytla ambulantným lekárom aj možnosť zadávať žiadanky elektronicky, čo ambulancii umožňuje efektívny manažment pacientov v čase odberov, znižuje chybovosť, šetrí čas a v konečnom dôsledku skracuje proces diagnostiky. Modul elektronickej žiadanky zároveň obsahuje systém indikačných pravidiel, ktorý je aktualizovaný našou spoločnosťou, a tak lekárovi zjednodušuje orientáciu v pravidlách 3 zdravotných poisťovní. AlphaLAB zároveň obsahuje niekoľko kontrol správnosti napríklad na rodné číslo, poisťovňu pacienta, dostupnosť všetkých potrebných údajov v prípade špecifických laboratórnych parametrov a mnohé ďalšie.

Funkcionalitu elektronickej žiadanky je možné využívať ihneď, ale po nákupe čítačky čiarových kódov sa proces príjmu odberového materiálu ešte viac zjednoduší. Unilabs Slovensko bezplatne dodáva čítačky lekárom, ktorí odosielajú vzorky vo vyššom počte. V prípade záujmu nás kontaktujte na obchod@unilabs.sk

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si vás informovať, že prístup k výsledkom prostredníctvom aplikácie WebLIS bude možný len do 31. 12. 2018. V prípade záujmu vás radi zaškolíme na používanie modernejšieho a komfortnejšieho riešenia prostredníctvom bezplatnej aplikácie AlphaLAB. Prosíme vás, kontaktujte vášho medicínskeho reprezentanta alebo call centrum 0850 150 000. Ďakujeme!

Prepojenie s AIS resp. NIS

Druhou možnosťou je využitie prepojenia vášho ambulantného systému (AIS), prípadne nemocničného informačného systému (NIS) s naším laboratórnym systémom (LIS). V takomto prípade sú výsledky vyšetrení automaticky načítavané do karty pacienta okamžite po ich vyhodnotení v laboratóriu.

V tabuľke priloženej nižšie uvádzame prehľad AIS a NIS, ktoré je možné prepojiť s naším LIS, a tak dostávať výsledky rýchlo a komfortne. V prípade, že máte záujem o prepojenie vášho AIS alebo NIS s naším LIS, kontaktujte dodávateľa vášho informačného systému. 

 

Ambulantné informačné systémyVýsledkyElektronické žiadanky
MediCom (MediCom Software, s. r. o.)ánoáno
Adam (CompuGroup Medical Slovensko, s. r. o.)ánoáno
WinAmbulancia (Softprogres, s. r. o.)ánovo vývoji (1. kvartál 2016)
WinAmbulancia (Vyptech, s. r. o.)ánovo vývoji (1. kvartál 2016)
B. Braun (B. Braun Medical, s. r. o.)ánovo vývoji
SOLW (Počítače a Programovanie, s. r. o.)ánovo vývoji
AMBIS (PROSOFT, spol. s. r. o. Košice)ánonie
Dr. Rex (MEDIXON Slovakia, s. r. o.)ánonie
Ambulancia pre Windows (DATASOFT, s. r. o.)ánonie
AMBULANCIA-S (Ing. Peter Hric – PEHAcom)ánonie
Nefros (Medea)ánonie
DoctorIN (Sharex Medical, spol. s. r. o.)*ánonie
Plexus (Mgr. Jašek)*ánonie
Nemocničné informačné systémyVýsledkyElektronické žiadanky
MEDEA (STAPRO SLOVENSKO, s. r. o.)ánoáno
KNIS (LCS ELECTRONICS, spol. s. r. o.)ánoáno
PCS (Nemocnica Bánovce)ánoáno
PROMIS (PROSOFT, spol. s. r. o. Košice)ánoáno
NEDÚ Ľubochňaánoáno
Procareánovo vývoji
ISCARE (Media7)vo vývojivo vývoji
CLINICOM (CompuGroup Medical Slovensko)*ánonie

* nemáme klienta

 

Upozornenie

Online služby spoločnosti Unilabs Slovensko sú určené výhradne zmluvným partnerom a ich využívanie je podmienené osobnou registráciou v sídle spoločnosti a podpisom zmluvy, ktorá sa odvoláva na Zákon 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Online služby budú počas doby trvania spolupráce poskytované klientovi ako benefit. Na ich využívanie je potrebné PC s pripojením na internet.