Je čistenie uší vatovými tyčinkami bezpečné?

Určite ste už počuli, že si nemáte čistiť uši vatovými tyčinkami, ale možno si myslíte, že je to len mýtus, prípadne neviete, ako si uši správne čistiť.

Na objasnenie prípadných pochybností zdieľame názor odborníka na túto tému.

Mali by ste si čistiť uši vatovými tyčinkami?

Odpoveď na túto otázku je jednoduchá a presná. Nie, na čistenie uší by sme nemali používať vatové tyčinky, pretože tým zatláčame ušný maz hlbšie do zvukovodu.

Používanie vatových tyčiniek je navyše častou príčinou komplikácií, ku ktorým patrí napríklad prepichnutie ušného bubienka a strata sluchu.

Vatová tyčinka môže zároveň poškodiť viaceré citlivé štruktúry za zvukovodom a následne spôsobiť problémy ako úplná hluchota, pretrvávajúce vertigo (závraty) sprevádzané nevoľnosťou a vracaním, strata chuti, ba dokonca obrna tváre. 1

Mali by ste si odstraňovať ušný maz?

Mnohí ho pokladajú za prejav nedostatočnej hygieny, avšak ušný maz je produkovaný s cieľom bojovať proti baktériám a plesniam, pričom maz funguje aj ako ochranná bariéra pokožky vo zvukovode.

Okrem toho treba vziať do úvahy, že uši zvyčajne majú samočistiaci systém schopný prebytočný maz odstrániť. A navyše, pri nahromadení mazu nemôže dôjsť k zablokovaniu zvukovodu a bráneniu správneho počutia. 1

Výplach uší

V prípade nadmerného množstva alebo nadmernej tvorby mazu, môže lekár navrhnúť výplach uší, pri ktorom sa do zvukovodu vlieva teplá voda, ktorá ho jemne vymyje.

V dnešnej dobe je už k dispozícii v lekárňach viacero produktov na odstraňovanie mazu. Aj keď tieto výrobky zvyčajne bývajú bezpečné, spravidla maz len rozpúšťajú a v konečnom dôsledku zvyšky mazu vo zvukovode stuhnú.

Na záver treba poznamenať, že v istých prípadoch je potrebné, aby sa výplach uší vykonával pod dohľadom odborníka (otorinolaryngológa). 1

Ako by ste si nemali čistiť uši?

Skôr, než vám vysvetlíme, ako si môžete denne čistiť uši, je dôležité mať na zreteli, že vatové tyčinky nie sú jediným nepriateľom vašich uší.

Žiaľ, príliš veľa ľudí stále používa na čistenie uší najrôznejšie predmety, ako napríklad:

  • sponky do vlasov;
  • pinzetu;
  • perá a ceruzky;
  • slamky;
  • kancelárske sponky;
  • hračky.

Používanie vatových tyčiniek alebo niektorého z vyššie uvedených predmetov na čistenie uší znamená riziko prederavenia ušného bubienka.

Preto ak pocítite náhlu bolesť v uchu, výtok, zvonenie alebo stratu sluchu, mali by ste okamžite vyhľadať lekára, pretože ste si mohli prederaviť bubienok a zapríčiniť si tak infekciu. 2

Čistenie uší bez vatových tyčiniek

Pokiaľ si chcete umyť vonkajšie ucho, určite si ho môžete zbežne očistiť pri sprchovaní s použitím malého množstva mydla a vody a nakoniec osušiť uterákom.

Opäť však zdôrazňujeme, že zvukovod má prirodzenú samočistiacu schopnosť. Po prvé, počas sprchovania sa do zvukovodu dostane dostatočné množstvo vody, aby sa nahromadený maz uvoľnil. Spolu s uvoľňovaním pokožky zvukovodu sa navyše uvoľňuje a odstraňuje aj ušný maz. 2, 3

Zdroje

1.Cerdar Sinai (2018). Is It Really Dangerous to Clean My Ears with Cotton Swabs? Dostupné tu: https://www.cedars-sinai.org/blog/is-it-really-dangerous-to-clean-my-ears-with-cotton-swabs.html

    2.Healthy hearing. (2019). Why you shouldn't clean your ears with a cotton swab or Q-Tip. Dostupné tu: https://www.healthyhearing.com/report/47773-Swab-hearing-loss

    3.UNC Health Talk. (2020). Put the Cotton Swab Down: Clean Your Ears Safely. Dostupné tu: https://healthtalk.unchealthcare.org/put-the-cotton-swab-down-clean-your-ears-safely/