Bioptický seminár Unilabs

26. 11. 2021 | 8:30 - 26. 11. 2021 | 15:00

Online

26. November 2021

Ďalšou novembrovou tradíciou bol aj Bioptický seminár, ktorý sa konal 26. 11. 2021. Bol určený pre lekárov, diagnostikov a laborantov v odbore patologická anatómia. Ale z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie sa toto podujatie namiesto reprezentatívnych priestorov hotela The Grand Vígľaš mohlo takisto zorganizovať len online cez Microsoft Teams. Napriek tomu jeho vysoká odborná úroveň zostala zachovaná.