Genetický seminár Unilabs

25. 11. 2021 | 8:30 - 25. 11. 2021 | 13:30

Online

25. 2021

25. novembra 2021 sa už tradične konal genetický seminár určený pre lekárov a molekulárnych genetikov v odbore lekárska genetika. Žiaľ, zhoršujúca sa pandemická situácia nám nedovolila podujatie zorganizovať v priestoroch hotela The Grand Vígľaš, ale len online formou cez Microsoft Teams. Ani táto skutočnosť však podujatiu neubrala na odbornosti.