IV. Kongres veterinárnych asociácií "Farmové zvieratá" - Farm animals

Stretnutie veterinárnych pracovníkov pracujúcich v praxi hospodárskych zvierat, koní a hydiny

27. 09. 2019 | 7:00 - 28. 09. 2019 | 15:00

Kúpeľný hotel Palace

Kúpele Sliač, 96231 Sliač

27. September 2019
-
28. September 2019

Vážení návštevníci kongresu, 

organizátori - Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat pre vás pripravili v poradí už štvrtý ročník podujatia, kde sa stretnú veterninárni lekári, ktorých isto zaujme nielen odborný, ale aj sprievodný program a spoločenský večer.

Odborný program bude prebiehať v niekoľkých sekciách (bujatrika, hipiatria, aviárna medicína, ovce kozy ošípané, včely, voľne žijúce zvieratá vo farmových chovoch).

Nezabudnite sa zastaviť ani v stánku spoločnosti Alpha medical, kde na vás čakajú naši kolegovia - medicínski reprezentanti s novinkami v oblasti laboratórnej diagnostiky.

Viac informácií nájdete na stránke organizátora.