Klinický deň laboratórnej medicíny

15. 11. 2018 | 11:30 - 15. 11. 2018 | 17:30

Hotel Karpatia

Čsl. armády 26, 066 01 Humenné

15. November 2018

Ďakujeme za váš záujem, z dôvodu naplnenia kapacity už nie je možná ďalšia registrácia na podujatie.

 

Program

12:30 – 13:00  Registrácia účastníkov

13:00 – 13:30  Zmeny v Alpha medical

                           RNDr. Ľ. Gallik, Alpha medical, s. r. o.

13:30 – 14:00  AlphaLAB – moderná a rýchla komunikácia

                           RNDr. A. Malaníková, Alpha medical, s. r. o.

14:00 – 14:30  Vieme od vás

                           Mgr. I. Varadzinová, Alpha medical, s. r. o.

 

Lekári

14:30 – 15:15  Zdravotný pas pacienta

                          MUDr. M. Dobáková, Alpha medical, s. r. o.

15:15 – 16:00  Predchorobie cukrovky – čo všetko, kedy a čo s tým?

                          prof. MUDr. J. Gajdošík, CSc., Neštátna ambulancia pre dospelých, Nové Zámky

16:00 – 16:45  HDL3-C v celkovom kontexte cholesterolu

                          Mgr. J. Kohútová, RANDOX, s. r. o.

16:45 – 17:30  Nealkoholová steatóza pečene: prehliadaná súčasť Metabolického syndrómu?

                          MUDr. Martin Janičko, PhD., I. Interná klinika LF UPJŠ v Košiciach a UN L. Pasteura, Košice.

17:30 – 18:15  Zápal a hypoxia – podstata všetkých ochorení?

                          MUDr. M. Pura, PhD., Endokrinologická ambulancia, NovaMed, Banská Bystrica

Sestry

14:30 – 15:15  Laboratórne vyšetrenia zdravotného pasu pacienta

                          MUDr. J. Koporcová, Alpha medical, s. r. o.

15:15 – 16:00  Hepatálne testy – základný, rozšírený (doplnkový) a špecializovaný súbor

                          RNDr. M. Dobrotková, Alpha medical, s. r. o.

16:00 – 16:45  Lipidový profil pacienta

                          Ing. Jana Takáčová, CSc., Alpha medical, s. r. o.

16:45 – 17:30  Laboratórna diagnostika TBC – novinky v laboratórnej diagnostike

                          MUDr. Jozef Marčišin, Alpha medical, s. r. o.

17:30 – 18:15  Laboratórna diagnostika v sérológii

                          Mgr. Daniela Compľová, Alpha medical, s. r. o.

18:15 – 18:30  Diskusia

 

Odborný garant: MUDr. Marta Dobáková

Počet kreditov: lekári 5, sestry 5

Poplatok za účasť: –