Klinický deň laboratórnej medicíny

24. 04. 2024 | 12:30 - 24. 04. 2024 | 18:30

Hotel LUX

Námestie Slobody 397/2, 974 01 Banská Bystrica

24. Apríl 2024

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE JE PRE NAPLNENIE KAPACITY UKONČENÁ. 

Vraciame sa k tradícií našich tradičných vzdelávacích podujatí pod názvom Klinický deň laboratórnej medicíny. Najbližšie sa podujatie uskutoční 24. apríla 2024 v Banskej Bystrici, a ako obvykle, aj tentokrát sa na podujatie môžete prihlásiť prostredníctvom registračného formulára (viď nižšie) - najneskôr do 19. 04. 2024 

Počet miest na konferenciu je limitovaný.

Program

12:30 – 13:00 

Registrácia účastníkov

13:30 – 15:30

BLOK I 

Uvítanie a otvorenie Klinického dňa

Čo nové v Unilabs Slovensko?

Mgr. Stanislav Čársky, Country Manager Unilabs Slovensko 

Unilabs PRO – nový nástroj pre elektronickú komunikáciu s laboratóriami 

RNDr. Alexandra Malaníková, Mgr. Mária Chotváčová, obchodné oddelenie Unilabs Slovensko

COVID-19 – koagulácia – trombóza 

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., Centrum hemostázy a trombózy Košice, Unilabs Slovensko 

Štandardné diagnostické postupy z pohľadu laboratórnej diagnostiky

MUDr. Jana Koporcová, medicínske oddelenie Unilabs Slovensko

15:30 – 16:00

Coffee break

16:00 – 18:00

BLOK II 

Laboratórna diagnostika HPV

RNDr. Jana Hybenová, Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Likavka, Unilabs Slovensko 

Genetická laboratórna diagnostika v gynekológii a pôrodníctve 

RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská, Laboratórium lekárskej genetiky Bratislava, Unilabs Slovensko 

Novinky a výhody vybraných laboratórnych vyšetrení v diagnostike ochorení 

MUDr. Jana Koporcová, medicínske oddelenie Unilabs Slovensko

Najčastejšie chyby v predanalytickej fáze – čo ovplyvňuje výsledok pacienta? 

Mgr. Bibiana Straková, MPH, MUDr. Katarína Schwarzová, úsek operácií Unilabs Slovensko 

Delegované odbery, laboratórne vyšetrenia ako súčasť zákonnej preventívnej prehliadky 

MUDr. Ivana Révayová, MPH, MBA, medicínske oddelenie Unilabs Slovensko 

Interný systém hodnotenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v ambulantnej sfére 

Mgr. Mária Vyskočová, MHA, MPH, medicínske oddelenie Unilabs Slovensko 

18:00 - 18:15

Diskusia

Odborný garant: 

MUDr. Veronika Bencová Ph.D.

Počet kreditov:

 4