Klinický deň laboratórnej medicíny

20. 03. 2024 | 12:30 - 20. 03. 2024 | 18:30

Hotel Kultúra

A. Bernoláka 1397/1, 034 01 Ružomberok

20. Marec 2024

Registrácia na podujatie je pre naplnenie kapacity ukončená. 

Vraciame sa k tradícií našich tradičných vzdelávacích podujatí pod názvom Klinický deň laboratórnej medicíny. Najbližšie podujatie sa uskutoční 20. marca 2024 v Ružomberku, a ako obvykle, aj tentokrát sa na podujatie môžete prihlásiť prostredníctvom registračného formulára (viď nižšie) - najneskôr do 15. 03. 2024.

Počet miest na konferenciu je limitovaný.

Program

12:30 – 13:00 

Registrácia účastníkov

13:30 – 14:30

BLOK I 

Uvítanie a otvorenie Klinického dňa

Čo nové v Unilabs Slovensko?

Mgr. Stanislav Čársky, Country Manager Unilabs Slovensko 

Unilabs PRO – nový nástroj pre elektronickú komunikáciu s laboratóriami 

RNDr. Alexandra Malaníková, Mgr. Mária Chotváčová, obchodné oddelenie Unilabs Slovensko 

Nový Štandardný postup (11/2023) – Manažment pacienta so závislosťou od nikotínu z pohľadu laboratórnej diagnostiky 

MUDr. Jana Koporcová, medicínske oddelenie Unilabs Slovensko

14:30 – 14:45

Coffee break

14:45 – 16:30

BLOK II 

COVID-19 – koagulácia – trombóza 

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., Centrum hemostázy a trombózy Košice, Unilabs Slovensko 

Cost benefit skríningu HPV v porovnaní s cytológiou, laboratórna diagnostika HPV

MUDr. Karol Javorka, PhD. Gynekologická ambulancia Ružomberok,

 RNDr. Jana Hybenová, Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Likavka, Unilabs Slovensko 

Genetická laboratórna diagnostika v gynekológii a pôrodníctve 

RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská, Laboratórium lekárskej genetiky Bratislava, Unilabs Slovensko 

Novinky a výhody vybraných laboratórnych vyšetrení v diagnostike ochorení 

MUDr. Jana Koporcová, medicínske oddelenie Unilabs Slovensko 

Rezistencia na antibiotiká pri infekciách dýchacích a močových ciest – vyhodnotenie z laboratórií Unilabs Slovensko za rok 2023  

Laboratórium klinickej mikrobiológie, Unilabs Slovensko

16:30 - 16:45

Coffee break

16:45 - 18:15

BLOK III 

Najčastejšie chyby v predanalytickej fáze – čo ovplyvňuje výsledok pacienta? 

Mgr. Katarína Dudová, MPH, Centrálne laboratórium – ZÁPAD, Unilabs Slovensko 

Delegované odbery, laboratórne vyšetrenia ako súčasť zákonnej preventívnej prehliadky 

MUDr. Ivana Révayová, MPH, MBA, medicínske oddelenie Unilabs Slovensko 

Interný systém hodnotenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v ambulantnej sfére 

Mgr. Mária Vyskočová, MHA, MPH, medicínske oddelenie Unilabs Slovensko 

18:15 - 18:30

Diskusia


Odborný garant: MUDr. Veronika Bencová Ph.D.

Počet kreditov: 4