Stretnutie Spolku lekárov "Purkyňka" Michalovce 2019

20. 06. 2019 | 12:00 - 20. 06. 2019 | 14:00

NsP Š. Kukuru

Špitálska 2, 071 01 Michalovce

20. Jún 2019

Vážení účastníci stretnutia

Spolok lekárov aj tento rok pripravil odborné podujatie, ktorého sa zúčastní aj spoločnosť Alpha medical. Prednášky sa uskutočnia v priestoroch veľkej zasadačky NsP Michalovce, pod organizačným vedením pani primárky MUDr. Dany Jurečkovej, CSc. 

Súčasťou programu sú taktiež prednášky našich kolegov:

  1. MUDr. Anna Šoltésová: Rezistencia na antibiotiká v michalovskom regióne
  2. MUDr. Zuzana Mažeriková: Súčasné možnosti a indikácie genetických vyšetrení
  3. Mgr. Daniela Compľová: Vyšetrenie Quantiferonu