Kalendár podujatí

Nadchádzajúce podujatia

The European Human Genetics Conference

Glasgow, Scotland

10. Jún 2023
-
13. Jún 2023

Predchádzajúce podujatia

20. Jún 2019
Stretnutie Spolku lekárov "Purkyňka" Michalovce 2019

NsP Š. Kukuru, Michalovce

Vážení účastníci stretnutia,  Spolok lekárov aj tento rok pripravil odborné podujatie, ktorého sa zúčastní aj spoločnosť Alpha medical. Prednášky sa uskutočnia v priestoroch veľkej zasadačky NsP Michalovce, pod organizačným vedením pani primárky MUDr. Dany Jurečkovej, CSc.  Súčasťou…

05. Jún 2019
Klinický deň laboratórnej medicíny Alpha medical

Hotel Bratislava, Bratislava

Registrácia na podujatie je už spustená!  Program 12:30 – 13:00  Registrácia účastníkov 13:00 – 13:20  Moderná európska diagnostika v slovenskej ambulancii                              RNDr. Ľ.…

31. Máj 2019
-
02. Jún 2019
XIX. Kongres Komory veterinárnych lekárov SR

Hotel Grand Jasna, Demänovská dolina

Vážení návštevníci kongresu, srdečne vás pozývame na návštevu stánku Alpha medical na XIX. Kongrese Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Odborný program bude prebiehať v 5 sekciách - sekcia spoločenské zvieratá, sekcia kone, sekcia farmové zvieratá, sekcia exotov, sekcia laboratórnej…

31. Máj 2019
-
01. Jún 2019
Celoslovenský rozbor perinatálnej morbidity a mortality a materskej mortality za rok 2018 s medzinárodnou účasťou

Hotel Arman, Nižná nad Oravou

Vážení účastníci konferencie, Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť, Sekcia perinatálnej medicíny SGPS, Neonatologická sekcia SPS SLS a Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená vás aj tento rok pozývajú na kongres Celoslovenský rozbor perinatálnej morbidity a mortality a…