ZARÁŽAJÚCE ZISTENIE, KOĽKO ĽUDÍ VÍRUS PREKONALO: VÄČŠINA SLOVÁKOV V ŠTATISTIKE NEBOLA!

Cas.sk

Zarážajúce výsledky! Laboratóriá Unilabs Slovensko vyšetrili protilátky vo viac ako 4-tisíc vzorkách. Hľadali sa protilátky, ktoré vznikajú po ochorení Covid-19. Podľa výsledkov približne štvrtina Slovenska si už ochorením Covid-19 prešla a má protilátky. To by znamenalo, že ide o 1,28 milióna ľudí. Pozitívnych PCR testov však bolo približne 580-tisíc.
„Je dôležité vedieť koľko percent populácie má vytvorené protilátky po prekonaní ochorenia. Časť nám zachytí testovanie, no nie každému sa protilátky vytvoria a časť populácie prekoná Covid bez toho, aby o tom vôbec tušili. Každý z nich však má do istej miery bariéru aj proti reinfekcii a takíto pacienti by nemali zahlcovať nemocnice,“
hovorí generálny riaditeľ Unilabs Slovensko Peter Lednický. „Nástup delty sme presne nezachytili, ale očakávame, že koncom leta sa začínala výrazne prejavovať. V laboratóriách Unilabs Slovensko sme priebežne počas roka 2021 sekvenovali časť pozitívnych vzoriek a v októbri už bola medzi pozitivitami delta zastúpená na 100 %,“ dodal Peter Lednický.
Viac tu, pozrite si aj video s rozhovorom s Petrom Lednickým.