Spoločnosť Unilabs Slovensko ponúka svojim klientom široké spektrum odberového materiálu najvyššej kvality celkom zdarma.


Z ponuky špičkového odberového materiálu si vyberie každý

U praktických lekárov i špecialistov je odber biologického materiálu na dennom poriadku. Naša spoločnosť Unilabs Slovensko zabezpečuje nielen transport odobratých vzoriek, ale aj kompletný sortiment uzavretého odberového systému Vacutest. Môžete sa pritom spoľahnúť na dostatočne širokú ponuku materiálu a stabilitu vzoriek. Ďalšou prednosťou je označovanie vzoriek čiarovými kódmi a práca s moderným informačným systémom, ktorý umožňuje zasielanie laboratórnych výsledkov v elektronickej podobe.

Dostatočne široká ponuka pre každého lekára

V ponuke uzavretého odberového systému Vacutest nájdete:

 • 24 typov skúmaviek na odber krvi a moču:
  skúmavky s objemom pre dospelých i pediatrických pacientov,​​

 • skúmavky na vyšetrenia krvného obrazu:
  ako antikoagulačné činidlo sa používa K2-EDTA alebo K3-EDTA,

 • skúmavky na sérologické vyšetrenia:
  skúmavky so separačným gélom a s aktivátorom zrážania krvi,

 • skúmavky na odber a vyšetrenie koagulačných parametrov:
  skúmavka obsahuje antikoagulant citrát sodný,​

 • odberové sústavy potrebné na vybrané imunotesty:
  skúmavky obsahujúce heparinát lítny,​

 • špeciálne skúmavky s uzavretým systémom, ktoré slúžia na odber vzoriek moču:
  pre dialýzy, kde hrozí väčšie riziko nákazy,​

 • 8 druhov ihiel vrátane pediatrických ihiel a tzv. fly-ihiel,

 • zelené lancety, mikropipety, skúmavky na sliny či plastové i hliníkové tyčinky,

 • špeciálne súpravy s technológiou quantiferon:
  na nepriamu diagnostiku tuberkulóznej infekcie.

VÝHODY OD NÁS DODÁVANÝCH ODBEROVÝCH SYSTÉMOV

 • odberové systémy dodávame bezplatne​
 • skúmavky so stabilizačnými činidlami
 • škrtidlá a FW stojany
 • nádoby na odpad

Pracujeme efektívnejšie a bezpečnejšie

Označovanie vzoriek prešlo nedávno do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Lekár nielenže ušetrí na nakupovaní štítkov, keďže čiarové kódy dodávame zadarmo, ale tento spôsob identifikácie ešte viac eliminuje možnosť zámeny vzorky. Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding (jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden čiarový kód, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. Prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom, bežné vzorky čiernym čiarovým kódom. Spolupracujúcim lekárom navyše ponúkame likvidáciu biologického odpadu z ambulancie, a to za veľmi výhodných podmienok.

ZABEZPEČÍME EDUKÁCIU
Lekárom a sestrám zabezpečujeme edukáciu so zameraním na postupy a metódy analýzy vzorky, spôsob realizácie správnej predanalytickej fázy a význam a interpretáciu výsledkov vo vzťahu ku klinickému stavu pacienta. Súčasťou vzdelávania sú aj praktické ukážky odberu materiálu určeného na laboratórne použitie, informácie o spôsobe objednania odberového materiálu či podmienkach vykonávania odberu.

Objednanie odberového materiálu

Odberový materiál si môžu lekári objednať prostredníctvom:
1. online formulára na našej webovej stránke,
2. objednávkového listu, ktorý sa pribalí k vzorkám na vyšetrenie.

Vďaka zavedenej centrálnej expedícii je lekárovi objednaný materiál doručený vo veľmi krátkom čase.

ELEKTRONICKÉ ŽIADANKY
Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ponúka ambulantným lekárom možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom systéme. Táto jedinečná výhoda umožňuje urýchliť a zefektívniť prácu v ambulancii, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s naším laboratóriom.

Vypísanie žiadanky a odber materiálu

1. Vypísaná žiadanka.

2. Označenie žiadanky a skúmavky čiarovým kódom.

3. Po vypísaní a označení žiadanky sa realizuje samotný odber.

4. Umiestenenie biologického materiálu do skúmavky.

5. Uloženie skúmavky s biologickým materiálom do prepravného vrecúška (jedna časť vrecúška je na vzorku a druhá na žiadanku).