Vyšetrenie parametru p2PSA má momentálne najvyššiu špecificitu na karcinóm prostaty (až 33 %) a realizuje sa z bežného odberu krvi a ponúkame ho v rámci komplexu stanovenia indexu zdravej prostaty (PHI). Keďže takéto vyšetrenie nie je preplácané zdravotnými poisťovňami (s výnimkou poistencov ZP Union), pacient si ho hradí v plnej výške, ktorá je v uvádzacej sume 100 eur. V rámci tejto ceny bude stanovený PHI, ktorý vychádza z analýzy p2PSA, PSA a free PSA.

Odborné články 

Clinical Chemistry 59:1 (2013), p.306-313 
Multicenter evaluation od [-2]Proprostate-Specific Antigen and the Prostate Health Index for Detecting Prostate Cancer 
Autor: Carnsten a spol. 
www.aacc.org

Klinická biochemie a metabolismus, str. p.21-24, 2013, No.1, 
Stanovení sérových markerú v dif. Diag. Časného karcinomu prostaty (pilotní studia)

Autor: Fuchsová a spol. 
www.cskb.cz

Čo je p2PSA a jeho význam

p2PSA je proenzymová forma prostatického špecifického antigénu, ktorá je frakciou v plazme cirkulujúceho freePSA. Nová metóda stanovenia p2PSA je založená na objave, že nádor produkuje okrem iných, aj túto látku. Tá sa dostáva do krvného obehu a podľa jej množstva sa dá posúdiť ako prítomnosť nádoru, tak aj riziko vzniku nádoru. Keďže zvýšená produkcia PSA existuje aj u nemalígneho ochorenia prostaty, predovšetkým u benígnych hyperplázií. Preto nie je diagnostika na základe vyšetrenia PSA jednoznačná a p2PSA teda výrazne zvyšuje klinický význam stanovenia, keďže jeho špecificita dosahuje až 33 % v porovnaní s freePSA (17%) a PSA (13%). PHI sa používa ako pomôcka pri rozlíšení karcinómu prostaty od benígnej hyperplázie prostaty u mužov vo veku nad 40 rokov s celkovým PSA ≥ 2,0 až ≤ 10,0 ng/ml. 

Na Slovensku máme stredné hodnoty incidencie a mortality na karcinóm prostaty (na 1 000 nových prípadov za rok pripadá 500 -550 úmrtí na karcinóm prostaty ročne). Riziko drama-ticky narastá po päťdesiatom roku života a 2 z 3 úmrtí nad 65 rokov má na svedomí karcinóm prostaty. 

Kedy

Súčasťou preventívnej prehliadky uhrádzanej zdravotnou poisťovňou u mužov nad 50 rokov jedenkrát ročne je iba vyšetrenie prostaty iba PSA (následne freePSA pri zvýšených hodnotách PSA). Na základe medzinárodných štúdií a poznatkov odporúčame, aby pacienti zvážili možnosť zaplatiť si komplexné vyšetrenie PHI najmä v prípade, ak: 
•  chcú mať väčšiu istotu validity vyšetrenia vo vzťahu k diagnóze, 
•  sú aktívni športovci, kedy sú výsledky PSA a freePSA častokrát významne skreslené, 
• chcú sa vyhnúť biopsii  minimálne v prvom kroku diagnostiky a jej častým nepríjemným sprievodným následkom (zápaly, nutnosť nasadiť ATB), 
•  majú biopsiu kontraindikovanú (pacienti užívajúci aspyrín, warfarín atď). 

Odporúčané diagnózy

Preventívne vyšetrenie 
N40 − Hyperplázia prostaty (predstojnice) 
N41 − Zápalové choroby prostaty vrátane N41.0, N41.1, N41.2, N41.3, N41.8, N41.9, 
N42 − Iné choroby prostaty vrátane N42.0, N42.1, N42.2, N42.8, N42.9 

Materiál na vyšetrenie

Odber krvi – skúmavka s gélom, maximálna doba od odobratia vzorky do jej doručenia do laboratória nesmie presiahnuť 2 hodiny.

Termín dodania výsledku

Týždeň od doručenia vzorky do laboratória.

Leták

Vyšetrenie PHI-Index zdravej prostaty

Výsledky, postery štúdií (publikované so súhlasom Beckman Coulter) v angličtine

Hybritech p2PSA* and Prostate Health Index (EN)
Published Scientific Evidences of the Clinical Utility of proPSA and the Prostate Health Index for the Detection of PCa (EN)
Access Hybritech p2PSA Assay (EN)
Quantifying the Economic Value of phi (EN)
PSA Testing - New test delivers greater specificity (EN)
Performance of the ERSPC risk calculator for high grade prostate cancer in a clinical setting (EN)
proPSA improves prediction of repeat prostate biopsy results (EN)
Prostate Health Index using [-2]proPSA improves detection of prostate cancer preferentially identifying aggressive cancers (EN)
The Beckman Coulter Prostate Health Index increases the specificity of detection of prostate cancer (EN)