Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

Estradiol je hlavný ženský pohlavný hormón produkovaný najmä vaječníkmi. Je viazaný v plazme na globulín viažuci pohlavný hormón (SHBG). Malé množstvá estrogénov produkuje aj kôra nadobličiek, semenníky a placenta v tehotnosti. Estradiol patrí k estrogénom – steroidným hormónom, ktoré kontrolujú pohlavný vývoj žien, podporujú rast a funkciu ženských pohlavných orgánov a sekundárnych ženských pohlavných znakov, ovplyvňujú sekréciu gonadotropínov z predného laloka hypofýzy a podieľajú sa na homeostáze minerálov kostí. Estradiol sa vyznačuje výraznou diurnálnou variáciou (50 %) s najvyššími hodnotami neskoro popoludní a najnižšími okolo polnoci. Variácia medzi dňami je 25 %. U menštruujúcich žien stúpa počas folikulárnej fázy s ostrým vrcholom 2 – 3 dni pred ovuláciou, neskôr sa zvyšuje v strede luteálnej fázy.

Relevancia vyšetrenia

Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • detekcia ovulácie, monitorovanie liečby na vyvolanie ovulácie, • diagnostika neplodnosti ženy alebo muža, • diagnostika porúch menštruácie, • diagnostika predčasnej puberty u dievčat a chlapcov, • diferenciálna diagnostika hypogonadizmu najmä u mužov, • nástup menopauzy

Indikácia VšZP

009; 064; 153

Indikácia Union

009; 064; 153

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

1x za mesiac

Frekvencia Union

1x za mesiac

Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax

Hladina estradiolu informuje o hormonálnych poruchách, ktoré môžu ovplyvňovať menštruačný cyklus, využíva sa pri monitorovaní hormonálnej liečby pri IVF, nízke hladiny môžu byť jednou z príčin neplodnosti žien a u menopauzálnych žien sa využíva na potvrdenie nástupu menopauzy (↓ EST). Zvýšené hladiny estradiolu u mužov môžu byť zodpovedné za sterilitu. U dievčat a chlapcov sa stanovenie estradiolu využíva na diagnostiku predčasnej puberty. Estradiol je najúčinnejší prirodzený estrogén. Na začiatku puberty je vylučovaný cyklickým spôsobom folikulárnymi bunkami. Po ovulácii je estradiol vylučovaný žltým telieskom. Počas tehotenstva je estradiol – a iné estrogény – produkovaný vo zvýšenej miere placentou. V postmenopauze sa sekrécia tohto hormónu zníži na veľmi nízku hladinu.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi (ráno nalačno, nie sú požadované špeciálne podmienky): skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere transportovať pri 20 – 25 °C. Stabilita estradiolu v plnej krvi pri teplote 20 – 25 °C je 1 deň.
Sérum na vyšetrenie estradiolu je pri teplote 2 – 8 °C stabilné 3 dni a zmrazené -20 °C až 6 mesiacov.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Dievčatá (8 – 9 rokov): 0 – 340 pmol/l
Ženy (od 9 rokov): referenčné rozpätie závisí od fázy menštruačného cyklu:
- folikulárna fáza: 0,517 pmol/l
- ovulačná fáza: 109 – 1292 pmol/l
- luteálna fáza: 89 – 769 pmol/l
- menopauza: 0 – 290 pmol/l
Muži:
- 9 – 12 rokov: 0 – 113 pmol/l
- 12 – 16 rokov: 0 – 182 pmol/l
- od 16 rokov: 0 – 181 pmol/l