Aldosterón

Metóda
ELISA
Význam stanovenia
Aldosterón (ALD) je mineralokortikoidný hormón dôležitý pre kardiovaskulárne funkcie a vodno-soľný metabolizmus. Primárny hyperaldosteronizmus je príčinou hypertenzie až v 5 – 15 % prípadov. Toto ochorenie je potrebné vylúčiť predovšetkým u pacientov, ktorí majú hypertenziu v mladom veku, ďalej u pacientov, ktorí sú rezistentní na antihypertenzívnu liečbu, alebo vyžadujú kombináciu antihypertenzívnych liekov a u pacientov, ktorí majú koncentráciu kália v sére bez diuretickej liečby alebo po podávaní diuretík menej ako 3,5 mmol/l.
Cena za 1 vyšetrenie
2,50 EUR
Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu
áno
Relevancia vyšetrenia
Najspoľahlivejší spôsob určenia zvýšeného vylučovania mineralokortikoidov je stanovenie pomeru aldosterónu a renínu v plazme. Výsledok je potom potrebné vyhodnotiť vždy s ohľadom na aktuálne namerané hodnoty koncentrácie aldosterónu a renínu. Interpretácia môže byť problémom hlavne u pacientov s renálnym poškodením. Ak sa zistí patologický pomer aldosterónu a renínu, je potrebné vyšetriť odpad kália za 24 hodín. Hodnoty nad 30 mmol/l – ak je súčasne prítomná hypokaliémia – sa považujú za patologické. Vyšetrenie aldosterónu v ľahu a v stoji umožňuje presnejšiu diagnostiku ortostatickej hypotenzie.
Indikácia VšZP

001; 007; 008; 009; 012; 019; 049; 060; 063; 064; 109; 153; 155; 163; 322

Indikácia Union

001; 007; 008; 009; 012; 019; 049; 060; 063; 064; 109; 153; 163; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Dôvera
t. č. nie je k dispozícii
Frekvencia Union
3x za štvrťrok
Frekvencia VšZP
3x za štvrťrok
Interferencia

Pred odberom by pacientovi mali byť vysadené – ak to liečba hypertenzie umožňuje – tieto lieky:
- diuretiká (aspoň 4 týždne pred odberom),
- β-blokátory, α-metyldopa, nesteroidné antiflogistiká, ACE inhibítory, sartany, inhibítory renínu a dihydropyridíny (aspoň 2 týždne pred odberom).
Vyšetrenie je teda vhodné ešte pred samotným nasadením liečby hypertenzie – pri určovaní jej príčiny.

Použiteľnosť pre prax
Vyšetrenie umožňuje zistenie primárneho aldosteronizmu, ktorý býva najčastejšou príčinou sekundárnej hypertenzie. Je to príčina, ktorá môže byť liečiteľná, ale býva poddiagnostikovaná, keďže sa na ňu často nemyslí, alebo chýba dostupnosť laboratória, ktoré uvedené vyšetrenia ponúka rutinne. Kľúčové postavenie v starostlivosti o hypertonikov má dobre informovaný praktický lekár, ktorý môže včas myslieť na primárny hyperaldosteronizmus. Keďže samotný praktický lekár pre dospelých (020) uvedené vyšetrenie indikovať nemôže (praktický lekár pre deti, 008, môže), k diagnóze sa dá dospieť cestou iných lekárskych odborností: viď povolený indikujúci lekár (internista, geriater a ďalší).
Typ skúmavky, pravidlá pred oberom, teploty pri transporte a uskladnení
Venózna krv sa odoberá do skúmavky s gélom a treba ju doručiť čím skôr do laboratória, alebo scentrifugovať a oddeliť sérum.
Pri odberoch skríningového charakteru má mať pacient stravu bez obmedzenia NaCl a vzorku treba odobrať ráno v čase od 7:00 do 9:00 hod. (vrchol diurnálnej produkcie aldosterónu).
Ak vzorku nemožno dopraviť do laboratória včas, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C, stabilné 30 dní.
Ak sa požaduje zároveň vyšetrenie renínu, môže sa krv odobrať do EDTA skúmavky a ALD sa môže stanoviť v plazme.
Referenčné rozpätie
Aldosterón v sére: u chodiacich pacientov – 0,0839 – 1,11 nmol/l, u ležiacich pacientov 0,055 – 0,5 nmol/l
Aldosterón v 24-hodinovom moči: 3,09 – 19,2 nmol/24 hod.
Pre pacientov

Toto vyšetrenie vám môžeme ako samoplatcovi zrealizovať aj priamo na našich odberných miestach, konzultácie k výsledkom neposkytujeme. Bližšie infomácie kde a kedy je to možné nájdete v sekcii odberové pracoviská.