Objednanie vyšetrení sa realizuje prostredníctvom žiadaniek. Žiadanky sú tlačivá, ktoré obsahujú ponuku vyšetrení v rámci jednotlivých odborov. Zaslaná žiadanka obsahujúca čitateľne vyplnené údaje o pacientovi s vyznačením požadovaných vyšetrení a potvrdená pečiatkou a podpisom lekára je považovaná za oficiálnu objednávku na realizáciu vyšetrení. Je to zároveň dokument na preukázanie požadovanej zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne.

V spoločnosti Unilabs Slovensko sa používa viac druhov žiadaniek, ktoré sú diferencované podľa odborov a regiónov. Všetky aktualizované žiadanky nájdete tu. 

Vyplnenie žiadanky – zoznam základných informácií o pacientovi