Zohrievanie pokrmov v mikrovlnnej rúre: bezpečnostné rady, ktoré by ste mali dodržiavať

Mikrovlnná rúra je spotrebič, ktorý sa v Európe začal používať po roku 1980 a dnes je neoddeliteľnou súčasťou domácností. V mikrovlnnej rúre je možné potraviny rozmrazovať, primárne je však určená na tepelnú úpravu, varenie či ohrievanie jedla.4

Použitie mikrovlnnej rúry je jednoduché, praktické a rýchle. Žiarenie, ku ktorému pri jej činnosti dochádza, však vzbudzuje medzi používateľmi určité dohady konkrétne či je ohrievanie jedla v mikrovlnnej rúre bezpečné, alebo či pri jej použití pokrm nestráca živiny.

V súčasnosti už ale máme k dispozícii štúdie, ktoré sa zaoberajú prínosmi i nevýhodami ohrievania jedla v mikrovlnnej rúre.

Mali alebo nemali by sme zohrievať pokrmy v mikrovlnnej rúre?

Skôr, než sa budeme zaoberať otázkou ohrevu jedla v mikrovlnnej rúre, je dôležité si pripomenúť, že žiarenie vydávané týmto spotrebičom je bezpečné a neškodné, pretože ide o nízkofrekvenčné elektromagnetické žiarenie s definovanou frekvenciou.

Úrad pre potraviny a lieky (FDA) reguluje výrobu mikrovlnných rúr od roku 1971. Rúry, ktoré spĺňajú normu FDA, a používajú sa podľa pokynov výrobcu, sú bezpečné.1

V mikrovlnnej rúre sa môžu ohrievať len látky, ktoré obsahujú vodu ako sú potraviny. Pohltené žiarenie rozkmitá molekuly vody a uvoľňuje sa teplo. Toto žiarenie je neionizujúce a nedokáže spôsobiť chemickú zmenu v látkach, preto nijakým spôsobom neohrozuje naše zdravie. 5

Mali by sme však byť pri zohrievaní jedla v mikrovlnnej rúre opatrní?

Dochádza pri používaní mikrovlnnej rúry k strate živín?

Ďalšou otázkou, ktorú si mnohí spotrebitelia kladú, je, či potraviny, ktoré sa ohrejú v mikrovlnnej rúre, strácajú živiny.

Podľa vyjadrenia BBC isté výskumné štúdie preukázali, že zelenina v mikrovlnnej rúre stráca časť svojej výživovej hodnoty. 2

Niektoré prísady naozaj strácajú veľkú časť svojich flavonoidov, čo sú látky známe protizápalovým účinkom. V iných potravinách však naopak dochádza k ich lepšiemu využitiu. Okrem toho treba vziať do úvahy, že každé tepelné spracovanie, aj zohrievanie nad parou, spôsobuje stratu určitých látok v jednotlivých zložkách stravy.

Samozrejme, že ak je čas zohrievania kratší, tieto straty nie sú také významné. Zároveň je dôležité chápať, že strata výživovej hodnoty zeleniny bude závisieť od jej štruktúry a živín, ktoré obsahuje.

Isté štúdie napríklad ukazujú, že tekvica, hrášok a pór pri zahrievaní strácajú kyselinu fenolovú (antioxidant), ale v prípade špenátu, papriky, brokolice a zelených fazuliek sa to nedeje.

Mali by sme zohrievať pokrmy v mikrovlnnej rúre v nádobách z umelej hmoty?

Toto je ďalšia otázka, ktorá sa často objavuje v súvislosti s ohrevom jedla v mikrovlnnej rúre. Existujú totiž plastové nádoby, z ktorých sa pri zahriatí uvoľňujú chemické látky, ako napríklad ftaláty, ktoré sa môžu dostať do jedla a následne ich môžeme skonzumovať.

Tieto chemické zlúčeniny mimoriadne škodia našej hormonálnej sústave a metabolizmu. U mladšej populácie môžu vyvolať zvýšenie krvného tlaku a inzulínovú rezistenciu, čo môže viesť k metabolickým poruchám, ako je hypertenzia a cukrovka. Rovnako môžu zapríčiniť aj problémy s plodnosťou, astmu a poruchy pozornosti sprevádzané hyperaktivitou.

Pri zohrievaní pokrmov v mikrovlnnej rúre je potrebná opatrnosť

Na dôvažok treba spomenúť, že i keď zohrievanie jedla v mikrovlnnej rúre sa na celom svete pokladá za bezpečné, odporúča sa nepreháňať to s časom ohrevu a dávať prednosť ohrievaniu v keramických alebo sklenených nádobách.

Pokiaľ sa rozhodnete použiť plastové nádoby, vyhýbajte sa nádobám, ktoré sú staršie a opotrebované, pretože majú tendenciu uvoľňovať väčšie množstvo chemických látok. Zároveň sa vyhýbajte nádobám s označením „3“, „V“ alebo „PVC“, pretože tieto symboly poukazujú na prítomnosť ftalátov v plaste.

Ďalšou záležitosťou, na ktorú by ste si mali dávať pozor, je nedostatočné prehriatie jedla, ku ktorému pri používaní mikrovlnnej rúry dochádza. Podľa webovej stránky Healthline by ľudia mali zohrievať zvyšky jedla dovtedy, kým nebude celý pokrm úplne prehriaty, pričom by mal dosiahnuť teplotu 70 °C a udržať si ju dve minúty. 3

Zdroje

1. FDA. (2017). Microwave Oven Radiation. Dostupné tu: https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/resources-you-radiation-emitting-products/microwave-oven-radiation#What_is_Microwave_Radiation_

2. BBC. (2020). Is it safe to microwave food? Dostupné tu: https://www.bbc.com/future/article/20200714-is-it-safe-to-microwave-food

3. Healthline. (2020). How to Safely Reheat Leftovers: Steak, Chicken, Rice, Pizza and More. Dostupné tu: https://www.healthline.com/nutrition/how-to-reheat-leftovers#general-guidelines

4. Mikrovlná rúra, Dostupné tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Mikrovlnn%C3%A1_r%C3%Bara

5. prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc Mikrovlnná rúra in Dostupné tu: htps://www.unipo.sk/public/media/30664/B_MM_Mikrovlnna_rura.pdf