OZNÁMENIE O UKONČENÍ VYŠETROVANIA TREC|KREC A SMA (SMN1: EXÓN7)

Vážená pani doktorka/vážený pán doktor,

V mene spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o. si Vás dovoľujeme informovať, že z dôvodu zaradenia

vyšetrení SMA(SMN1: exón7) a TREC|KREC (SCID) do celoplošného novorodeneckého skríningu na

Slovensku s platnosťou od 1. 2. 2024 ukončujeme vyšetrovanie týchto parametrov v našich laboratóriách.

Skríningové vyšetrenia sú v rámci zmluvných podmienok zdravotných poisťovní realizované už len

Národným skríningovým centrom, a to v rámci odberov štandardného novorodeneckého skríningu.

Z tohto dôvodu taktiež pristupujeme ku zrušeniu možnosti odberov suchej kvapky krvi v našich odberových

centrách od 1. 2. 2024.

Vyšetrenie Spinálnej muskulárnej atrofie (SMA) v rámci zriedkavých genetických ochorení zostáva naďalej

v portfóliu štandardne poskytovaných vyšetrení spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o.

Tento typ vyšetrenia musí byť podľa indikačných kritérií zdravotných poisťovní indikovaný špecialistom –

genetikom.

V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte svojho medicínskeho reprezentanta alebo naše call centrum

na telefónnom čísle 0850 150 000.