OZNÁMENIE O ZMENE ODBEROVÉHO MATERIÁLU PRE DIAGNOSTIKU LIQUID BASED CYTOLOGY – LBC

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

v mene spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o si Vás dovoľujeme informovať, že z dôvodu navýšenia požiadaviek na diagnostiku LBC sme sa rozhodli pre zmenu technického vybavenia. Od 1. 7. 2024 prejdeme v plnom rozsahu na metodiku ThinPrep od firmy Hologic.

S touto zmenou súvisí aj zmena odberového materiálu: od 1. 3. 2024 začíname s distribúciou nových vialiek
s bielym vrchnáčikom. Vialky s modrým vrchnáčikom budú distribuované len do ukončenia skladových zásob.
Rovnako dochádza aj k zmene značenia nových vialiek, a to z dôvodu zmeny pomerov vyšetrovaných vzoriek
z jednotlivých zdravotných poisťovní.
Nové vialky používané pre poistenky zdravotných poisťovní Dôvera a Union budú bez označenia (červenou nálepkou) a nebudú Vám fakturované. Úhrada vyšetrenia sa riadi platnými zmluvnými podmienkami zdravotných poisťovní, pričom nesmie byť porušená periodicita viazaná s prevenciou.
Nové vialky používané v samoplatcovskom režime alebo pre poistenky VŠZP budú označované zelenou nálepkou .

Odberový materiál si môžete naďalej objednať ZDARMA štandardnou cestou – prostredníctvom objednávkového formulára na https://www.unilabs.sk/objednanie-odberoveho-materialu.
Poznámka: Odberový materiál používaný pre poistenky VŠZP bude naďalej fakturovaný podľa aktuálneho cenníka.

Prosíme Vás, aby ste v najbližšom období použili všetky zásoby vialiek s modrým vrchnáčikom a následne používali už nové s bielym vrchnáčikom.

Upozornenie:

Štetôčku, ktorou sa robí odber, prosím nenechávať vo vialke, len je potrebné riadne ju vymyť v médiu, ktoré sa nachádza vo vialke.

Vzhľadom na nesporné benefity vyšetrenia prostredníctvom LBC je trendom do budúcna úplné nahradenie vyšetrenia konvenčnou metódou. Veríme, že touto zmenou zabezpečíme dostatočné kapacity pre poskytovanie týchto vyšetrení v rovnakom štandarde ako v minulosti (TAT do 10 pracovných dní).

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok je Vám k dispozícii naše call centrum na 0850 150 000 alebo naši medicínski reprezentanti.