UNILABS SLOVENSKO OTVÁRA NAJMODERNEJŠIE LABORATÓRIUM V NEMOCNICI BORY

Unilabs Slovensko otvára v nemocnici Bory svoje najmodernejšie laboratórium na viac ako 500 m2 plochy, ktoré poskytuje komplexné laboratórne a diagnostické služby v oblasti klinickej biochémie, hematológie, serológie, mikrobiológie, patológie a genetiky.

Viac info nájdete v priloženej tlačovej správe.

Tlačová správa - Unilabs Slovensko otvára najmodernejšie laboratórium v nemocnici Bory
Press release - Unilabs Slovakia opens state-of-the-art laboratory at Bory Hospital