author

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

prednostka Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka LF SZU a UNB, Bratislava

prémiové články

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

Predčasne narodené deti – možnosti súčasnej medicíny

13.6.2017

Pokroky medicíny posledných dvoch desaťročí priniesli výrazné zmeny v starostlivosti o tehotnú s hroziacim predčasným pôrodom a o jej dieťa. Približne pred 20 rokmi sa v…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie