author

MUDr. Iveta Fizíková

psychiatrické oddelenie, Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica

prémiové články

MUDr. Iveta Fizíková

Pani doktorka, moje dieťa zrejme berie drogy. Ako získať relevantnú vzorku na vyšetrenie

5.5.2016

Užívanie legálnych a nelegálnych drog je v súčasnej dobe považované za jeden z najzávažnejších celospoločenských problémov. Odborníci sa zhodujú v názoroch, že najrizikovejšou…

MUDr. Iveta Fizíková

Chronický alkoholizmus – problém medicínsky a organizačný

14.1.2016

Alkoholizmus definujeme ako heterogénnu jednotku s komplexným klinickým obrazom zahrňujúcim somatické a psychické prejavy sprevádzajúce dlhodobé nadmerné pitie, nie nevyhnutne iba v súvislosti so…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie