author

Ing. Marta Mútňanová

Riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny, Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica

prémiové články

Ing. Marta Mútňanová

Invázne druhy rastlín a drevín na Slovensku

28.7.2022

Názvy boľševník obrovský, ambrózia palinolistá a zlatobyľ kanadská či obrovská sa v poslednom období čoraz viac dostávajú do povedomia verejnosti. Tieto rastliny sú na území Slovenska nepôvodné – v…

Kategórie

všetky kategórie