NAJSILNEJŠIA MOTIVÁCIA SKONCOVAŤ S FAJČENÍM? ZDRAVIE A FINANCIE

Article image

Každý rok sa približne tretina fajčiarov pokúsi zbaviť svojej závislosti. Väčšina z nich neúspešne. Dlhoročný návyk, stres či spoločenský tlak sú silnejšie ako motivácia prestať. Pesimistické štatistiky pomáhajú pokoriť školení odborníci. Pomoc s odvykaním od fajčenia poskytujú nadstavbové poradne pre odvykanie od fajčenia pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. O tom, ako pracujú, sme sa porozprávali s Tatianou Zvalovou z Banskej Bystrice.

Aká je história poradne na odvykanie od fajčenia v Banskej Bystrici?

Poradňa na odvykanie od fajčenia so sídlom pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici začala svoju činnosť ako prvá na Slovensku v roku 1993. Je jednou z nadstavbových poradní základnej poradne zdravia. Nadstavbové poradne sa špecializujú na zachytávanie a zvládnutie rizikových faktorov, ktoré majú tendenciu vážne poškodiť zdravie. Medzi takéto rizikové faktory patrí aj fajčenie.

Koľko poradní na odvykanie od fajčenia poskytuje v rámci Slovenska svoje služby pre fajčiarov a kde sídlia?

V roku 2018 bolo pri RÚVZ na Slovensku v činnosti 24 nadstavbových poradní na odvykanie od fajčenia, ktoré sídlia v okresných mestách. Zoznam poradní na odvykanie od fajčenia aj s kontaktnými údajmi je k dispozícii na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR a na webových stránkach jednotlivých RÚVZ.

Čo je cieľom poradní?

Predovšetkým znížiť prevalenciu fajčiarov, poskytnúť odbornú pomoc fajčiarom pri zanechaní fajčenia, podporovať abstinenciu bývalých fajčiarov, vzdelávať širokú verejnosť o škodlivých následkoch fajčenia.

Závislosť od nikotínu, rovnako ako od alkoholu, sa nepovažuje za chorobu, ale za vôľové zlyhanie. Je na tom niečo alebo je to diagnóza?

Fajčenie alebo závislosť od nikotínu je duševná porucha, porucha správania, ktorá je v Medzinárodnej klasifikácii chorôb v jej 10. verzii v kapitole dušených porúch a porúch správania vyvolaných psychoaktívnych látok zaevidovaná pod kódom F 17, ako porucha spôsobená užívaním tabaku.

Pre koho sú vaše poradne určené, kto ich vyhľadáva?

Sú určené pre fajčiarov, ktorí chcú prestať so svojou závislosťou od nikotínu, ale nevedia, akým spôsobom dosiahnuť tento cieľ, ďalej abstinujúcim fajčiarom, ktorých podporujeme v nefajčení, ale aj pre rodinných príslušníkov, ktorí chcú pomôcť fajčiacemu členovi rodiny k nefajčeniu.

Aké je zloženie klientov?

Poradňu pre odvykanie od fajčenia navštevujú fajčiari oboch pohlaví. Viac muži ako ženy s rôznym stupňom vzdelania, od 15-ročných tínedžerov až po seniorov.

Trendom v zahraničí aj na Slovensku je nefajčiť, žiť zdravo, cvičiť. Prečo mladí ľudia stále siahajú po cigarete?

Príčin alebo dôvodov, prečo mladí ľudia siahajú po cigaretách, je viacero. Chcú byť nezávislí, trendy, zapadnúť medzi partiu rovesníkov, dokázať spolužiakom alebo kamarátom, že na to majú, je to pre nich prejav dospelosti. Dievčatá sa chcú vyrovnať chlapcom alebo ich svojím správaním zaujať. Fajčia aj preto, lebo im to rodičia zakazujú. Najčastejším dôvodom je však zvedavosť mladých ľudí.

Prestať fajčiť vôbec nie je jednoduché a netreba to bagatelizovať alebo podceňovať. Závislosť od nikotínu patrí medzi najsilnejšie závislosti.

Ako ovplyvňuje ,nádejných‘ fajčiarov prostredie, v ktorom vyrastajú?

Pre rozhodovanie byť alebo nebyť fajčiarom zohráva dôležitú úlohu aj samotné správanie rodičov. Je štatisticky dokázané, že v rodinách fajčiarov je oveľa vyšší výskyt začínajúcich alebo pravidelných fajčiarov v dospelosti, než v rodinách, kde sa nefajčí. Na rozdiel od otca je dominantným vzorom správania pre deti práve matka. Nestačí deťom povedať, že fajčiť sa nesmie, lebo to škodí zdraviu, keď sami sme od nikotínu závislí.

Kto štatisticky fajčí viac – ženy alebo muži?

Podľa údajov OECD z roku 2017 fajčí na Slovensku 30 % mužov, čo je takmer dvakrát vyšší počet ako žien (16 %). Taktiež bol zaznamenaný vyšší výskyt medzi chlapcami vo veku 15 rokov – 18 % v porovnaní s dievčatami (16 %). Pre ženy je však ťažšie skoncovať s fajčením ako pre mužov. Sú menej motivované prestať fajčiť a musia mať pevnejšiu vôľu. Najčastejším udávaným dôvodom, prečo sa ženy nechcú vzdať fajčenia, je priberanie na hmotnosti.

Počas prvých šiestich mesiacov abstinencie ľudia priberú priemerne dva až päť kilogramov. Prečo je koniec s fajčením spojený so zvýšením telesnej hmotnosti?

Náhly nedostatok nikotínu určite nespôsobuje nadváhu. Príčinou toho, že niektorí ľudia priberú, je fakt, že závislosť od fajčenia vymenia za prejedanie sa. Kilogramy pribúdajú bez ohľadu na to, či bol človek tuhým, alebo rekreačným fajčiarom.

Čo s pribúdajúcimi číslami na váhe?

Aby sa zamedzilo prírastku na váhe, odporúčame racionálnu stravu s obmedzením tukov a cukrov a zvýšenie pohybovej aktivity.

Aké sú vekové či zdravotné obmedzenia absolvovania kurzov v poradni?

Pre návštevu poradne nie je vekové obmedzenie. U mladých fajčiarov môžu byť rady, skúsenosti a opakovaná motivácia zo strany odborníka poradne dôvodom k zanechaniu fajčenia.

Mnohí ľudia problém fajčenia bagatelizujú a považujú ho len za zlozvyk, s ktorým pri pevnej vôli a správnej motivácii môžu kedykoľvek skončiť. Ako je to v skutočnosti?

Prestať fajčiť vôbec nie je jednoduché a netreba to bagatelizovať alebo podceňovať. Závislosť od nikotínu patrí medzi najsilnejšie závislosti. Dokazujú to aj štatistické údaje. Podľa prieskumov by chcelo prestať fajčiť viac ako sedemdesiat percent fajčiarov, ale úspešnosť ich odvykania je veľmi nízka. Len dvadsať alebo menej percent abstinuje jeden rok po absolvovaní liečebného kurzu a percento tých, ktorí prestali fajčiť bez pomoci, je ešte nižšie. Väčšina fajčiarov má predtým, než sa stanú abstinujúcimi fajčiarmi, za sebou niekoľko neúspešných pokusov.

Nepresvedčí zarytých fajčiarov ani vážna diagnóza?

Sú fajčiari, ktorých ani závažné, život ohrozujúce ochorenie alebo operácia nedokážu primäť k tomu, aby urobili zásadné rozhodnutie v živote a to prestali fajčiť.

Aký je záujem verejnosti o vaše kurzy?

Dôvera občanov v poradne pre odvykanie od fajčenia narastá. Mnohí fajčiari ich navštívili po tom, čo kontaktovali odborníkov na Linke pomoci na odvykanie od fajčenia, ktorá vznikla v roku 2016 pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Platia občania za poradenstvo?

Poradenstvo je pre občanov bezplatné, termín vyšetrenia treba dohodnúť vopred osobne alebo telefonicky. Kurz odvykania od fajčenia prebieha raz týždenne počas 4 až 6 týždňov individuálne alebo skupinovo.

Aká je najčastejšia motivácia prestať s fajčením?

Najčastejšie udávaným motívom u oboch pohlaví je zdravotný dôvod, čo je aj najsilnejšia motivácia. Za ním nasleduje finančná motivácia. Niektorí klienti udávajú aj sociálny dôvod, akým je prírastok do rodiny, tlak detí, či estetický dôvod.

Niekto prestane fajčiť bez problémov, inému to trvá dlho alebo sa to vôbec nepodarí. Máme rôzny stupeň závislosti?

Podľa Fagerströmovho dotazníka nikotínovej závislosti môžeme určiť stupeň závislosti od nefajčiara až po veľmi silného fajčiara. Podľa jeho hodnotenia môžeme fajčiarov rozdeliť do 4 stupňov: 0 – 4 neznamená závislosť, 5 – 6 znamená stredne silnú závislosť, 7 – 9 je silná závislosť a 10 – 11 veľmi silná závislosť.

Aké otázky obsahuje Fagerströmov test nikotínovej závislosti?

Pozostáva z ôsmich otázok. Napríklad: Ako skoro po prebudení si zapálite svoju prvú cigaretu? Je pre vás obťažné nefajčiť na miestach, kde je fajčenie zakázané? alebo Koľko cigariet denne priemerne vyfajčíte? Fajčíte, aj keď ste chorý a musíte ležať?

Oboznámenie sa s abstinenčnými príznakmi je jednou z úloh pri odvykaní. Ktoré sú to?

Abstinenčné príznaky, ktoré vznikajú po prerušení dodávky nikotínu, môžeme rozdeliť na subjektívne a objektívne. Medzi subjektívne patrí nutkavá túžba zapáliť si cigaretu, porucha koncentrácie, pocit úzkosti, depresia, zvýšená podráždenosť až agresivita, napätie, nervozita, poruchy spánku, zvýšená chuť do jedla a bolesť hlavy. Medzi objektívne patrí zmena EKG, pokles pulzovej frekvencie, spomalenie metabolizmu, či zvýšenie telesnej hmotnosti. Najhoršie abstinenčné príznaky pretrvávajú tri týždne až tri mesiace. Chuť na cigaretu u niektorých fajčiarov pretrváva po celý život.

Ako učíte klientov zvládnuť abstinenčné príznaky?

Pri pocitoch úzkosti, nepokoja a podráždenosti je dôležitejšie zamestnať sa inou činnosťou až do ústupu abstinenčných príznakov. Veľmi dobrým pomocníkom je pohybová aktivita, ktorá pomáha vyplavovať endorfíny a odbúrať stres, aj prechádzky v prírode, koníčky, ktoré pomáhajú odpútať pozornosť od cigarety. Tiež stretávanie sa s priateľmi, ktorí klientov podporujú v nefajčení, návšteva kultúrnych a športových podujatí, kde je zakázané fajčiť. Niekedy sa stačí napiť vody, kávu vymeniť za čaj alebo džús, zjesť niekoľko orechov, urobiť zopár drepov, alebo zájsť za kolegom – nefajčiarom do vedľajšej kancelárie či o poschodie nižšie. Aj dobrá kniha či hudba môže pomôcť zvládať abstinenčné príznaky.

Má odvykanie negatívny vplyv na pracovný výkon?

V skutočnosti je to práve naopak. Fajčiari sú pre svoju závislosť a potrebu pravidelne si zapáliť menej koncentrovaní a horšie sa sústreďujú. Navyše stále odbiehajú od práce za svojou cigaretou, a tak nie sú vonkoncom takí výkonní ako nefajčiari.

Ako pomáhate klientom zvládať stres prítomný pri odvykaní?

Odporúčame pohybovú aktivitu, relaxačné techniky, jógu alebo dychové cvičenia.

Aké metódy sa používajú v rámci odvykania od fajčenia vo vašej poradni?

V súčasnosti sa využíva metóda náhleho alebo postupného kontrolovaného odvykania od fajčenia. Z organizačného hľadiska poznáme metódy individuálneho alebo skupinového poradenstva. Fajčiari dávajú prednosť individuálnemu poradenstvu, hoci skupinové je efektívnejšie.

Aká je príprava na proces odvykania od fajčenia?

Pre úspešnosť odvykania od fajčenia je dôležité samotné rozhodnutie fajčiara prestať fajčiť, pevná vôľa, neustála motivácia, ale aj psychická podpora zo strany odborníka, rodinných príslušníkov, kolegov či priateľov. Príprava na odvykanie od fajčenia spočíva v stanovení dňa „D“ – dátumu, ktorý má pre fajčiara význam, alebo je pre neho najvhodnejší.

Treba stanoviť deň, v ktorý sa skončí s fajčením?

Áno. Najdôležitejšie je, aby si fajčiar sám uvedomil, že treba prestať fajčiť a rozobrať pred stanovením dňa „D“ motívy, ktoré ho priviedli k rozhodnutiu skoncovať s fajčením. Od tohto dňa už nebude fajčiť alebo začne so znižovaním počtu cigariet. Nemal by to byť deň, keď očakáva stresujúce situácie. Ani dovolenka nie je tým najvhodnejším obdobím, pretože stres spojený s návratom do práce predstavuje riziko opätovného návratu k fajčeniu. Dôležité je s týmto dátumom oboznámiť rodinu, kolegov, priateľov a zároveň ich požiadať o podporu pri odvykaní.

Fajčiari sa boja prestať so svojím zlozvykom zo dňa na deň, pretože sa obávajú šoku, ktorý zasiahne ich telo.

V skutočnosti je jedno, či to urobíte postupne alebo naraz. Najdôležitejšie je psychické nastavenie.

Ako je to pri postupnom znižovaní počtu cigariet?

Pri postupnom znižovaní počtu cigariet si treba určiť, koľko cigariet je dovolené vyfajčiť každý deň a zobrať si so sebou len stanovené množstvo, vyfajčiť len polovicu cigarety a zvyšok zahodiť, vymeniť obľúbenú značku cigariet za menej chutnú značku. Odvykajúci fajčiar by sa mal predtým, ako si ide zapáliť cigaretu, opýtať sám seba, či má naozaj chuť fajčiť.

Aké fázy má samotný kurz odvykania od fajčenia?

Úvodný rozhovor je zameraný na príznaky, problémy a ciele súvisiace s fajčením, vytváranie terapeutického vzťahu a behaviorálnu analýzu. V diagnostickej časti, pri použití základných vyšetrovacích metód, sa meria tlak krvi a pulzová frekvencia, telesná hmotnosť, analyzuje sa vydychovaný vzduch prístrojom Micro Smokerlyzér a robí sa meranie úsilného výdychu pomocou spirometra. Súčasťou diagnostickej časti sú aj dotazníkové metódy. Spočívajú vo vyplnení vstupných dotazníkov zameraných na osobnú, ale predovšetkým na fajčiarsku anamnézu. Na získavanie údajov nám slúži vstupný dotazník, dekurz liečby, Fagerströmov dotazník nikotínovej závislosti FTQ, situačný dotazník, dotazník motivačnej škály, kvíz – test Prečo fajčíte? Tiež individuálny pohovor a intervenčnú časť.

Aké sú spôsoby a techniky odvykania?

Pri odvykaní od fajčenia sa využívajú behaviorálne techniky zamerané na zmenu životného štýlu – sebamonitorovanie, semafor, technika listu, váhy – systém plusov a mínusov, teda zamyslenie sa nad tým, čo závislosť dáva a čo berie. Užitočná je tiež kartička kamarát, kde sú na jednej strane vypísané výhody a na druhej nevýhody fajčenia. Kartičku treba nosiť so sebou a v krízových situáciách si ju prečítať.

Čo si máme predstaviť pod technikami semafor a list?

V rizikových situáciách, ako je neodolateľná chuť na cigaretu, si fajčiar vybaví semafor, na ktorom červená znamená stop – zastavenie sa a porozmýšľanie, či naozaj potrebuje fajčiť. Pri oranžovej by sa mal zamyslieť, aké možnosti má na výber, pri zelenej si vyberie vhodnú možnosť, riešenie. Pri technike listu si fajčiar sám sebe napíše list, v ktorom uvedie všetky dôvody, pre ktoré sa rozhodol prestať fajčiť a pomôžu mu nezapáliť si cigaretu, keď na ňu dostane chuť. Do listu si môže vložiť aj fotografie svojich príbuzných, ktorí môžu byť tiež významným dôvodom pri zanechaní fajčenia. Tento list si fajčiar pošle poštou aj s dátumom, aby bol čo najviac autentický. List potom nosí fajčiar so sebou a otvorí a prečíta si ho vždy predtým, než si chce zapáliť cigaretu.

Pomáhajú aj vizuálne pomôcky?

Je vhodné vypísať si na kartičku dôvody, prečo chce človek prestať fajčiť, výhody a nevýhody fajčenia a umiestniť ju na miesta, kde zvykol fajčiť. Odporúčame neustále nosiť stále so sebou vo vrecku vizitku fajčiara. Fajčiarovi, ktorý nastúpil na cestu odvykania, bude pripomínať, že sa rozhodol stať nefajčiarom. Je dobré viesť si Cravingový denník. Slúži na sebamonitorovanie, lepšie rozpoznávanie vlastných spúšťačov, situácií, momentov, ktoré vyvolávajú túžbu – baženie po cigarete. Zároveň je v ňom uvedený aj spôsob zvládania baženia po cigarete.

Zázračná stop tabletka neexistuje?

V súčasnosti sú pre fajčiarov dostupné dva druhy liekov, ktoré pomáhajú zvládať abstinenčné príznaky. Jeden druh funguje na báze postupného uvoľňovania nikotínu do organizmu. K druhým patrí napríklad Champix, viazaný na lekársky predpis. Pôsobí na neurobiologickej báze, keď účinná látka pôsobí na receptory v mozgu.

Odporúčate aj používanie nikotínových náplastí či žuvačiek?

Fajčiarom v rámci prvého stretnutia v Poradni odvykania od fajčenia odporúčame na zvládnutie abstinenčných príznakov a potlačenie chuti na cigaretu používať aj prípravky, ktoré do organizmu uvoľňujú nikotín postupne. V lekárňach sa dajú zakúpiť rôzne druhy takýchto prípravkov vo forme sprejov, inhalátorov, žuvačiek alebo náplastí. Pre používanie nikotínových náhrad v detskom a adolescentnom veku platia určité obmedzenia. Žuvačky s obsahom nikotínu sa nesmú používať u detí mladších ako dvanásť rokov, spreje sú kontraindikované pre deti aj dospievajúcich. Nikotínové náplaste sa môžu používať u osôb mladších než 18 rokov len s výslovným odporučením lekára.

Aké sú ďalšie kroky?

Prvým krokom by malo byť odstránenie všetkých zásob cigariet, popolníkov, zapaľovačov z domácnosti a na pracovisku. Ak fajčiar fajčí v byte, je vhodné byt upratať a vyvetrať, vyprať oblečenie alebo dať ho do čistiarne. Peniaze, ktoré neminie na kúpu cigariet, je dobré odkladať do pokladničky alebo na účet. Je užitočné napísať si, na čo sa ušetrené peniaze použijú. Bude to odmena pre odvykajúceho alebo pre jeho príbuzných. Istý čas sa treba vyhýbať spoločnosti a situáciám, kde sa fajčí, návštev fajčiarov, pobytov v zafajčenom prostredí. Dôležité je naplánovať si vopred činnosti, ktoré pomôžu v prípade, že sa dostavia abstinenčné príznaky. Vhodné sú činnosti, pri ktorých sú zamestnané ruky – ručné práce ako je šitie, vyšívanie, štrikovanie, ale aj modelovanie, maľovanie, lúštenie krížoviek, hlavolamov, písanie listov, používanie antistresových pomôcok. Niekedy si stačí urobiť manikúru, ísť pracovať do záhradky alebo sa prejsť do prírody, prípadne sa venovať svojmu koníčku.

Foto: Zdeno Ziman

invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2020

Poruchy dýchania

Najnovšie poznatky o poruchách dýchania, moderná diagnostika, terapia a medicínske zaujímavosti. V prvom čísle inVitra v roku 2020 prinášame odborné informácie o poruchách…

Jana Klimanová

Všetky články autora