NEMÁM RÁD SLOVÁ NEDÁ SA TO – ROZHOVOR S RNDR. JOZEFOM MARČIŠINOM, PREVÁDZKOVÝM RIADITEĽOM ALPHA MEDICAL

Obrázok článku

V roku 2006 prešlo jeho súkromné laboratórium klinickej biochémie a hematológie v Stropkove pod Alpha medical a o štyri roky na to sa stal prevádzkovým riaditeľom s úlohou reštrukturalizovať a skonsolidovať celú laboratórnu sieť. Dnes je rád, že svojou prácou prispieva k špičkovej laboratórnej diagnostike na celom Slovensku, čo vníma ako svoje životné poslanie. Prevádzkový riaditeľ Alpha medical, RNDr. Jozef Marčišin, MSc.

Pán Marčišin, ako ste sa dostali k takému netradičnému vysokoškolskému odboru, akým je organická chémia?

Chémia a prírodné vedy ma zaujímali odmalička – periodickú sústavu prvkov som ovládal už v šiestich rokoch. Počas štúdia na gymnáziu som bol vôbec prvý v histórii školy a okresu, kto vyhral krajské kolo chemickej olympiády. V tejto oblasti som zaznamenal viacero významných umiestnení a iných úspechov. Okrem toho som vyrastal v rodine plnej zdravotníkov. Moja mama bola vedúca laborantka na oddelení klinickej biochémie a neskôr hematológie, takže som sa od detstva pohyboval v prostredí medicínskych laboratórií. Keď som sa rozhodoval, čo budem študovať, nechcel som ísť na medicínu, pretože je na môj vkus „príliš nevedecká“, ale zároveň som chcel pracovať v medicínskom laboratóriu. Preto som začal premýšľať o štúdiu biochémie. Keďže v 80-tych rokoch neboli také možnosti ako dnes, nastúpil som na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach na odbor, ktorý bol v danom roku otvorený a bola to práve organická chémia. Skončil som s červeným diplomom, teda s vyznamenaním.

Aké boli vaše ďalšie kroky po ukončení štúdia a čo všetko predchádzalo tomu, kým ste sa stali majiteľom a šéfom laboratória klinickej biochémie a hematológie pod obchodným menom ADL Plus?

Promoval som 1. júla 1993 a už o necelé dva týždne som pracoval v biochemickom laboratóriu pri NsP v Stropkove. V roku 1996 som u prof. MUDr. Ivana Pecháňa, DrSc. získal špecializáciu vo vyšetrovacích metódach v klinickej biochémii na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave. Laboratórium klinickej biochémie a hematológie v rámci spoločnosti ADL Plus som získal a začal prevádzkovať v roku 1999.

Kedy a za akých okolností ste nastúpili do spoločnosti Alpha medical?

V roku 2006 som spomínané laboratórium predal Alpha medical, a tak spolu so mnou prešlo pod túto spoločnosť, kde som začal pracovať ako vedúci laboratória v Stropkove.

Čo je náplňou práce prevádzkového riaditeľa v spoločnosti Alpha medical?

V čase nástupu do funkcie bolo mojou prvoradou úlohou reštrukturalizovať a skonsolidovať laboratórnu sieť – mimo pracovísk patológie. Dnes môžem konštatovať, že tieto procesy prebehli a prevádzky sú konsolidované. Samozrejme, všetky procesy sa snažím vylepšovať a v rámci našich možností skvalitňovať služby poskytované klientom. Predtým bola Alpha medical síce veľká, ale, obrazne povedané, ťarbavá organizácia. Nebola schopná pružne reagovať na potreby našich klientov. Generálny riaditeľ Peter Lednický, ktorý je skutočný vizionár, má jasnú víziu o Alpha medical, s ktorou sa úplne stotožňujem a som tu na to, aby som ju pomáhal realizovať. Keďže som šéfom operácií, mojím cieľom je aj zlepšovanie procesov a v rámci nich odstraňovanie slabých miest. Klientom chceme poskytovať komplexné služby s primeranou ekonomickou efektívnosťou a v požadovanej kvalite.

Čo bolo pre vás v tomto procese najväčšou výzvou?

Najväčšou výzvou bolo dokázať mnohým, či už zvnútra reťazca alebo zvonka, že je tento projekt vôbec možné realizovať. Obrazne povedané, museli sme zabiť mnoho posvätných kráv a vyvrátiť mnoho tvrdení, že sa to nedá. Vo viacerých otázkach sme úplne zmenili filozofiu predanalytickej, analytickej aj postanalytickej fázy vyšetrovacieho procesu, ktorá bola na Slovensku aj v Čechách bežne rozšírená. Preto realizujeme unikátny projekt. Dokázali sme, že sa to dá, môže to fungovať v požadovanej kvalite a zároveň tak, aby bol spokojný aj investor. Veľkú zásluhu na tom majú viacerí ľudia, s ktorými som v tom čase úzko spolupracoval. Patria medzi nich manažérky centrálnych laboratórií – Mgr. Katarína Dudová, Mgr. Bibiana Straková, MVDr. Jana Repiščáková (dnes je v tejto funkcii MUDr. Jana Koporcová) a Mgr. Stanislava Vargová – a vtedajší IT manažér Ing. Gabriel Gajdoš i terajšia IT špecialistka RNDr. Martina Toporcerová. Všetkým patrí moja veľká vďaka.

Vo viacerých otázkach sme úplne zmenili filozofiu predanalytickej, analytickej aj postanalytickej fázy vyšetrovacieho procesu, ktorá bola na Slovensku aj v Čechách bežne rozšírená. Preto realizujeme unikátny projekt.

Funkcia prevádzkového riaditeľa v rámci veľkého kolosu vám teda vyhovuje viac ako šéfovanie vlastnému – a jedinému – laboratóriu?

Určite. Ako som už spomínal, stotožňujem sa s víziou manažmentu spoločnosti a okrem toho ma napĺňa, že svojou prácou prispievam k špičkovej laboratórnej diagnostike na celom Slovensku. Túto funkciu teda vnímam aj ako poslanie, ktoré by som ako vlastník a riaditeľ jediného laboratória nemohol napĺňať v takej miere ako v Alpha medical.

V akej kapacite realizujú laboratóriá Alpha medical všetky vyšetrenia?

Alpha medical momentálne vlastní dvadsaťšesť biochémií, štyri mikrobiológie, jedno pracovisko TBC, jedno pracovisko PCR – konfirmačné laboratórium, jedno laboratórium špeciálnych metód, dve genetické laboratóriá a 4 spoločnosti venujúce sa patologickej anatómii (Alpha medical patológia, Patológia, HIS – DG, Histopatologia). V priemere vykonávame viac ako dva milióny výkonov mesačne, a to pre viac než 4 tisíc lekárov. Ponúkame viac ako 1 700 typov vyšetrení, pričom výsledky všetkých rutinných vyšetrení – vrátane niektorých špeciálnych – dodávame lekárom do 24 hodín.

V akých typoch vyšetrení je Alpha medical jasným lídrom a v čom ste najrýchlejší?

Najrýchlejší sme jednoznačne v infekčnej sérológii, kde centrálne, nonstop a pre celú našu sieť realizujeme vyšetrenia ELISA. Centralizované ELISA vyšetrenia realizujeme do 24 hodín, menej frekventované do 48 hodín. Do dvoch hodín vyšetrujeme tie parametre infekčnej sérológie, ktoré sa vyšetrujú imunochemicky na biochemických analyzátoroch. Tieto vyšetrenia sú centralizované do štyroch centrálnych laboratórií. Zároveň sme vybudovali konfirmačné pracovisko v Ružomberku, ktoré konfirmuje pozitívne vzorky do 24 až 48 hodín. Výsledky testovania na alergény, autoprotilátky, špecifické proteíny a podobne robíme do 24 hodín pre celú sieť.

Aké sú výhody zosieťovania laboratórií? 

Sieť pôsobí obvykle v rámci veľkého územia a vie obslúžiť aj lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v odľahlých regiónoch, kde je problém s dostupnosťou laboratórnej diagnostiky. Logistika laboratórnych sietí zároveň nahradila dopravné zdravotné služby, ktoré v minulosti participovali na zvážaní biologického materiálu. Laboratórna sieť poskytuje certifikované odberové a transportné materiály, čím výrazným spôsobom skvalitňuje predanalytickú fázu diagnostického procesu. Sieť pritom vyšetrí všetky druhy požadovaných vyšetrení rovnako, pretože je multiodborová – poradí si s vyšetreniami vo všetkých odboroch. Ďalšou výhodou je aj jednotná databáza.

Mohli by ste konkretizovať, aké výhody vyplývajú z jednotnej databázy?

Jednotná databáza pacientov umožňuje komplexný pohľad na výsledky pacienta v ktoromkoľvek bode siete. Výsledky analýz sú v rámci siete dostupné na akomkoľvek mieste, čo vyplýva z používania jednotnej techniky a pracovných postupov. To vedie napríklad aj k odbúravaniu duplicitných vyšetrení. Je veľmi dôležité, že v rámci siete je na základe jednotného reportingu možné laboratóriá medzi sebou porovnávať v oblastiach kvality aj ekonomiky. Laboratórna sieť vyšetruje aj finančne veľmi náročné špeciálne vyšetrenia. Využíva centralizáciu vyšetrení s malou početnosťou, čím veľmi výrazne zrýchľuje čas dodania výsledku (napr. ELISA vyšetrenia). Medzi našimi laboratóriami je navyše čulá elektronická komunikácia, čo výrazne šetrí čas pri spracovaní vzoriek.

Ako vzniklo laboratórium v Stropkove? 

V roku 1993 fungovalo v Stropkove biochemické laboratórium pri NsP Stropkov. Spoločnosť Alpha medical získala toto laboratórium od vtedajšieho majiteľa v máji 2006. V tej chvíli sme spracúvali približne 120 biochemických a hematologických vzoriek. Kľúčovým strategickým krokom bolo vybudovanie a otvorenie laboratória klinickej mikrobiológie a akreditácia pracoviska podľa normy STN EN ISO 15189:2007. Nasledovalo vybudovanie pracoviska TBC a postupný nárast počtu klientov. Dôležitým krokom pre ďalšie napredovanie pracoviska bolo získanie nemocničných klientov, teda spolupráca s nemocnicami spoločnosti Svet zdravia, a. s. Čo sa týka počtu spracúvaných vzoriek, v oblasti klinickej biochémie a infekčnej sérológie spracúvame približne 2 500 vzoriek denne, v rámci klinickej hematológie asi 1 300 vzoriek denne a v rámci klinickej mikrobiológie približne 1 300 primárnych materiálov. Laboratórium TBC vyšetruje približne 100 vzoriek denne. Máme 45 pracovníkov a 17 vodičov, ktorí jazdia na 16 zvozových trasách. Centrálne laboratórium Stropkov riadi 10 satelitných laboratórií.

Aj keď pôsobím prísne, snažím sa iba o to, aby som zamestnancov motivoval k najlepším možným výkonom.

Prečo sa stal sídlom centrálneho laboratória práve Stropkov?

Pretože práve v Stropkove boli v roku 2006 vhodné podmienky na jeho vznik – bol tu predovšetkým primeraný ľudský potenciál a menšia konkurencia. Takisto tu bol aj kvalifikovaný personál s veľkým potenciálom, chuťou pracovať a s ambíciou vybudovať výkonné a špičkové pracovisko na východe Slovenska. Dnes je centrálne laboratórium v Stropkove najväčším laboratóriom reťazca Alpha medical. Poskytujeme vyšetrenia v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia a imunológia. Zároveň máme centrálnu infekčnú sérológiu pre celé Slovensko – rovnako ako aj centrálnu humorálnu imunológiu (vyšetrenie alergénov) a laboratórium TBC. Z centrálneho laboratória vedie 10 zvozových trás, ktoré pokrývajú takmer celé východné Slovensko. 

Vo vybraných laboratóriách sú aj odberové miestnosti. Aké sú výhody takéhoto spojenia?

Výhodou odberovej miestnosti priamo v laboratóriu je dostupnosť odberu krvi pre klienta a urýchlenie dodania výsledku. Vďaka odberu vzoriek priamo v laboratóriu je možné rýchlejšie spracovanie vzoriek – získavame rýchlejšie výsledky. Pre klienta je možný bezprostredný styk so zamestnancami. Pracovník z odberovej miestnosti vie presne, ako má „manažovať“ vzorku – vďaka jeho účasti na procese tak predchádzame pochybeniam v predanalytickej časti procesu. Inými slovami sa dá povedať, že máme vzorku pod kontrolou už v momente jej vytvárania. Je teda zaručená 100-percentná správnosť odberu a rýchle vyšetrenie pacienta, a to aj na počkanie. 

Ako vidíte budúcnosť laboratórií Alpha medical vôbec?

Budúcnosť je o ďalšom rozvoji a zväčšovaní pracovísk najmä centrálnych laboratórii, o rozširovaní portfólia vyšetrení a služieb klientom. Zároveň bude potrebné ešte viac sa priblížiť ku klientovi. Budúcnosť je aj v obojstrannej elektronickej komunikácii – vo vypĺňaní žiadaniek priamo v počítači a ich odosielaní cez internet do laboratória u nemocničných aj ambulantných subjektov. Verím, že v budúcnosti budeme ešte vo väčšej miere používať jednotný odberový materiál označený čiarovým kódom. Zároveň by som bol rád, keby sa nám podarilo zatraktívniť vyšetrenia z oblasti lekárskej genetiky. Okrem toho predpokladám využívanie špičkových technológií v oblasti automatizácie bakteriológie, a to už v blízkej budúcnosti.

Norma STN EN ISO 15189:2007 je podľa oficiálnej interpretácie medzinárodne platná norma, ktorá stanovuje špecifické požiadavky na kvalitu a kompetentnosť medicínskych laboratórií. Laboratóriá počas akreditovania prechádzajú náročným procesom kontroly organizácie a manažmentu vrátane kontroly systému riadenia a dokumentácie, trvalého zlepšovania a interných auditov. Rovnako prísne sú odborné požiadavky na priestory, pracovníkov, laboratórne zariadenie, vyšetrovacie postupy a oznamovanie výsledkov. 

Rozdiel medzi akreditovanými a neakreditovanými laboratóriami, ktoré sú certifikované „iba“ systémom kvality ISO 9001, teda spočíva v nárokoch kladených na dôkladnejšie mapovanie a sledovanie všetkých procesov v laboratóriu (predanalytická fáza, samotná analýza, postanalytická fáza). K ďalším výhodám patrí zavedenie kvalitného systému internej a externej kontroly kvality, prístroje validované servisnými a metrologickými autoritami, používanie výlučne certifikovaných reagencií, kalibrátorov a kontrolných materiálov, kvalifikovaný personál a neustále zvyšovanie kvality v prospech pacienta a lekára.

Alpha medical má v súčasnosti až 14 laboratórií akreditovaných podľa normy STN EN ISO 15189:2007.

RNDr. Jozef Marčišin, msc.
(1968)


RNDr. Jozef Marčišin, MSc. sa narodil v roku 1968 v Bardejove. Titul získal na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, v odbore organická chémia. V spoločnosti Alpha medical pracuje od roku 2006, pričom pozíciu prevádzkového riaditeľa zastáva od roku 2010. V súčasnosti žije vo Svidníku s manželkou, deťmi a so svojím šarpejom, ktorého považuje za súčasť rodiny.

V súvislosti s vašimi nárokmi na kvalifikovaný personál sa natíska otázka, aký ste šéf. Určite viete, že máte povesť prísneho šéfa. Ako to vnímate?

Myslím si, že to vyplýva z mojej funkcie. Riadenie a kontrola toľkých prevádzok si jednoducho vyžaduje ráznosť. Prísny šéf však musí byť zároveň spravodlivý, čo je jednou z mojich priorít. Navyše, voči firme pociťujem silnú lojalitu, som veľmi precízny človek a to automaticky očakávam aj od zamestnancov. Ak som teda niekedy príliš tvrdý, je to iba preto, lebo chcem z personálu dostať maximum. V tejto funkcii som už niekoľko rokov, a tak dobre viem, ktoré požiadavky sú reálne a ktoré nie. Preto nemám rád slová nedá sa to, keď sa to dá. Okrem toho som po otcovi zdedil hlučnosť, ktorá asi imidžu mierumilovného šéfa veľmi neprospieva. (Smiech.) Zhrnul by som to tak, že aj keď pôsobím prísne, snažím sa iba o to, aby som zamestnancov motivoval k najlepším možným výkonom.

V spoločnosti Alpha medical ste jedným z rekordérov v počte najazdených kilometrov. Stíhate byť teda „prevádzkovým riaditeľom“ aj doma?

Myslím, že áno. Mám skvelú manželku, ktorá mi je od samého začiatku veľkou oporou. Keďže pracuje ako ekonómka v centrálnom laboratóriu v Stropkove, chápe ma nielen ľudsky, ale aj profesionálne. Vďaka nej to doma funguje, aj keď som na cestách. Čo sa týka detí, mám dvoch prakticky dospelých synov, ktorí sú navyše veľmi uvedomelí, a tak sa o „domácu prevádzku“ naozaj nemusím báť. Radosť mi robí aj môj šarpej Lylyth, ktorému sa síce venujem málo, ale vždy sa veľmi teší, keď prídem domov. 

Dá sa popri vašej pomerne hektickej práci, keď ste stále na inom mieste, nájsť čas aj na relax?

Keď mám byť úprimný, počas týždňa takmer vôbec nerelaxujem, čo asi nie je dobré. Avšak keď som doma, chodím rád na chatu pri Svidníku a v soboty dokonca zvyknem variť. Naposledy to boli tuším hovädzie rolky plnené červenou kapustou. Keď som so synmi, neodmietnem ani partiu basketbalu na hernej konzole. (Smiech.) 

invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2014

Imunológia a alergológia

V druhom čísle časopisu inVitro nájdete opäť množstvo zaujímavých článkov a informácií užitočných pre lekársku prax – tentoraz z oblasti imunológie a alergológie. Naši autori sa v odborných…

author

Mgr. Jozef Kaščák

Všetky články autora