OSLAVUJEME 25 ROKOV NA SLOVENSKU

06. Apríl 2023
Obrázok článku

Na záver roka 2022 sme mali v Unilabs Slovensko ešte jeden dôvod na oslavu: 25. výročie založenia našej spoločnosti na Slovensku ešte ako Alpha medical. A keďže spoločnosť tvoria hlavne ľudia, zaujímalo nás, či sa nájdu zamestnanci, ktorí sú jej súčasťou od samého začiatku, čiže celých 25 rokov. Takýto míľnik, ktorý sa v manželstve volá strieborná svadba, sa totiž vo vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec v dnešnej dobe už tak často nevidí. Navyše, nie je viazaný žiadnym sľubom, čiže je založený len na obojstrannej spokojnosti. Ak sa pýtate, či sme takých ľudí u nás našli, odpoveď je kladná. Čo je kľúčom k úspechu a ako chutí 25-ročné „manželstvo“ s firmou? Vyspovedali sme naše dve dlhodobé kolegyne, ktoré sú v Unilabs Slovensko od samého začiatku.

Ing. Katarína Rumanová
výkonný riaditeľ pre patológie a genetiky


V čom spočíva vaša práca dnes a ako ste začínali?

Začiatky boli ťažké. Avšak zakladateľ laboratórií, MUDr. Antonín Pírek, mal jasnú predstavu, ako to má fungovať. V roku 1997 bolo na trhu iba 5 súkromných laboratórií. Poctivou prácou a úsilím sme dosiahli to, že nám začali dôverovať prví klienti. Počty vzoriek sa z roka na rok zvyšovali. Náš tím sa v roku 2006 rozdelil, ja som bola začiatkom roka menovaná za generálneho riaditeľa. Ďalšie roky sa niesli v znamení budovania centrálneho riaditeľstva a manažérskeho zázemia, ktoré začalo vyvíjať aktivity aj v zahraničí. Pôsobili sme na Ukrajine, v Poľsku, Bulharsku, v Česku. Bolo to veľmi intenzívne, ale krásne obdobie. V súčasnosti sa venujem najmä manažmentu patologických a genetických laboratórií. Sú to špecializácie, ktoré dnes poskytujú onkologickým pacientom vysokú pridanú hodnotu.

Ako sa spoločnosť počas svojej existencie menila – po ľudskej, ale aj po technologickej stránke?

Za tých 25 rokov sme sa dostali niekde úplne inde. Kedysi boli laboratóriá založené na manuálnej práci, ale dnes už využívame vysoko automatizované systémy, ktoré vedia odčítať hodnoty z biologického materiálu a rovno reportujú výsledok. Dnešná úroveň slovenskej diagnostiky je veľmi podobná západným krajinám, preto môžem s hrdosťou povedať, že sme na rovnakej úrovni.

Aké boli začiatky na trhu?

Rozvoj bol v začiatkoch neuveriteľný – bolo to hlavne o mravčej práci. Začínali sme s jedným maličkým laboratóriom v Ružomberku, kde pracovalo azda len päť pracovníkov. Postupne sme začali oslovovať klientov, aby nám – nejakému súkromnému laboratóriu – dali svoju dôveru a aby presmerovali vzorky z nemocnice, na ktorú boli zvyknutí, do súkromného zariadenia. Ich dôveru sme však nesklamali a oni sa nám odvďačili vernosťou.

V čom je spoločnosť jedinečná na našom trhu? Čo ju odlišuje od konkurencie?

Snažíme sa sledovať trendy. Je veľmi dôležité, aby sme v zdravotníctve poskytovali najmodernejšie možnosti diagnostiky. Najväčšou výzvou je dnes diagnostika na úrovni genetiky.


Čo pre vás osobne symbolizuje spoločnosť Unilabs Slovensko?

Symbolizuje firmu, ktorá svojím prístupom vie dať pacientovi vždy niečo viac – a teda poskytnúť také typy vyšetrení, ktoré mnohokrát môžu zachrániť život alebo poskytnúť personalizovanú medicínu. To je zároveň aj zmysel našej práce.

Čo by ste spoločnosti Unilabs Slovensko popriali k 25. výročiu?

Našej spoločnosti prajem hlavne kvalitných zamestnancov, aby sme spoločným úsilím dosahovali také výsledky ako doteraz, aby sme boli hodnoverným partnerom pre klinických lekárov a pre celé zdravotníctvo.

Ing. Gabriela Sabová 
konzultant pre odmeňovanie a mzdy


Ako ste začínali?

Začínala som takmer pred 25 rokmi, ešte v distribučnej spoločnosti Pharmswiss ako fakturantka. Neskôr som prešla na pozíciu účtovníčky a takto som sa dostala aj k spracovaniu miezd zamestnancov.

Ako sa zmenila spoločnosť?

Naša spoločnosť sa rozrástla z jedného maličkého laboratória na sieť niekoľkých desiatok laboratórií po celom Slovensku a teraz patrí medzi špičku v laboratórnej diagnostike na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zmenilo sa nielen technické vybavenie, ale i profesionálny potenciál – pribudlo veľa špecialistov. Naša spoločnosť má šťastie, že je tu veľa stabilných zamestnancov. Niektorí tu pracujú takmer dve desiatky rokov a viac, preto mám pocit, že sme tu ako rodina.

Čo by ste spoločnosti Unilabs Slovensko popriali k 25. výročiu?

Hlavne veľa dobrých klientov a spokojných zamestnancov, ktorým nebude chýbať empatia a chuť pracovať. Aby sa v práci cítili šťastní a zároveň v nej našli naplnenie, lebo tam trávime veľa času. Myslím, že spokojný zamestnanec vytvára spokojnú spoločnosť.

Redakcia

invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2023

Postcovidové obdobie a človek

Prvé číslo roka 2023 je venované problematike postcovidového obdobia – téme so širokým kontextom aktuálnej nielen vo svete zdravotníctva, ale aj v celej spoločnosti. O tom, aké škody vie covid…